• Start
  • Nieuws
  • The Green Village: Proeftuin voor duurzame innovaties

The Green Village: Proeftuin voor duurzame innovaties

The Green Village: Proeftuin voor duurzame innovaties

The Green Village is op dit moment in aanbouw, ‘in de voortuin’ van De Bouwcampus. Deze proeftuin biedt ruimte aan studenten, onderzoekers, kennisinstellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden om innovaties te onderzoeken, testen en ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame toekomst. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe systemen voor productie, opslag en distributie van elektriciteit, energieneutrale woningen, gebruik van nieuwe circulaire materialen of innovaties in de intelligente buitenruimte. De nieuwe technologieën kunnen in het regelluwe openluchtlaboratorium van The Green Village worden gebouwd en getest, waarbij in samenwerking met overheden extra regelruimte is gecreëerd. Zo kan er op The Green Village echt gewoond en gewerkt worden, waardoor de bewoners en de werknemers van de proeftuin zelf letterlijk proefpersonen worden voor de nieuwste innovaties in de woon- en leefomgeving.

Geplaatst: 12 juni 2017

Deel deze pagina

FIELDFACTORS  - MICRO URBAN WETLANDS (MUW)

Stedelijke gebieden, waar steeds minder ruimte voor groen en blauw is, krijgen vaker te maken met uitdagingen om grotere pieken in regenval en langere periodes van droogte te kunnen opvangen. Micro Urban Wetlands is een kleinschalig en circulair systeem voor waterschappen en gemeenten om stedelijk water te beheren en steden groener en klimaatadaptief in te richten. 

MUW biedt een kosteneffectieve oplossing voor het afvoeren, bufferen, zuiveren en infiltreren van regenwater voor later gebruik. Met MUW kan regenwater lokaal verwerkt worden, waardoor de exploitatiekosten van het bestaande rioolstelsel en water- en groenbeheer vermindert. Bovendien kunnen uitvoerders tijd en zwaar materiaal besparen bij de installatie door de lichtgewichte bouwblokken.

Op The Green Village wordt het MUW systeem voor het eerst op werkelijke grootte getest. Om de onderdelen te maken en de technische aspecten van het systeem te testen, wordt gebruik gemaakt van 3D print technologie. Hierdoor kunnen er efficiënt aanpassingen aan de capaciteit en de vorm worden gedaan. Bouwcampus bewoner Field Factors test het MUW systeem voor het eerst op werkelijke grootte.

TESTBED VOOR KANTOORINNOVATIES

Het ‘Office Lab’ is een testbed waar alle soorten kantoorgerelateerde innovaties onderzocht kunnen worden. Thema’s zullen variëren van onderzoek naar toepassingen van nieuwe materialen; het testen van nieuwe diensten (zoals betalen per gebruiker), innovaties met betrekking tot het gebruik van water (lokale productie van water afkomstig van regen), nieuwe installaties, bouwautomatisering concepten, DC grids en dergelijke.
Betrokken partijen: Center for People and Buildings, OfficeVitae, TU Delft/faculteit Industrieel Ontwerpen en The Green Village.

Meer informatie: website The Green Village.