• Start
  • Nieuws
  • Stroomversnelling Bruggen: plan van aanpak krijgt vorm

Stroomversnelling Bruggen: plan van aanpak krijgt vorm

Stroomversnelling Bruggen: plan van aanpak krijgt vorm

Nog net voor de zomervakantie kwamen 20 deelnemers samen om in co-creatie het programma van Stroomversnelling Bruggen verder uit te werken. In deze co-creatiesessie bleek dat beweegbare bruggen en fiets- en voetgangersbruggen de meeste potentie hebben voor kostenbesparing bij de vervangingsopgave. Ook kwam er een dilemma naar voren: opdrachtnemers waren bereid innovatieve brugconcepten te ontwikkelen als er een gebundelde vraag wordt neergelegd. Terwijl opdrachtgevers van mening waren dat de standaardproducten ook ontwikkeld kunnen worden bij één op één vervanging. De opgave is dermate groot dat er op jaarbasis voldoende bruggen vervangen dienen te worden. Hierdoor ontbrak het aan een gedeelde visie over hoe een experiment in te steken.

Geplaatst: 26 september 2016

Deel deze pagina

Hoe kan nu het beste worden omgegaan met dit dilemma? In dit kader zijn gesprekken gevoerd met de Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Heijmans, VolkerRail, Royal HaskoningDHV, Movares, Sweco en TNO. Welke interessante inzichten dat heeft opgeleverd lees je in dit verslag.

De resultaten en inspirerende gesprekken vormen een mooie oogst om invulling te geven aan het vervolg van Stroomversnelling Bruggen. Na het overleg van de Kerngroep op 20 oktober volgt een co-creatiesessie waarin het plan van aanpak verder wordt aangescherpt.

Meer informatie

Meer informatie over Stroomversnelling Bruggen vind je in het co-creatielab. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Egon Janssen, Business Developer De Bouwcampus, via e.janssen@debouwcampus.nl of 015-20 26 070.