Steeds meer grip op de Maas

Steeds meer grip op de Maas

De zeven stuwen in de Maas zijn aan vervanging toe. De stuw bij Grave is als eerste aan de beurt, deze heeft in 2028 het einde van zijn levensduur bereikt. Begin twintigste eeuw werd het systeem van stuwen en sluizen in de Maas vooral gebouwd om steenkolen te kunnen transporteren naar de Randstad. Nu spelen hele andere ontwikkelingen, op gebied van technologie, economie, maatschappij, en ook klimaat en energie. De vraag is dan ook: wat is nu nodig? Vanuit welke perspectieven kunnen we naar de Maas als systeem kijken? Voor de vernieuwingsopgave Grip op de Maas nodigde Rijkswaterstaat experts uit om in de neutrale omgeving van De Bouwcampus in co-creatie over deze opgave na te denken. Tussen 2 juni en 7 december 2015 zijn een aantal perspectieven bedacht en uitgewerkt (zie voor meer informatie het Oogstboekje). Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is er ook daarna niet stil gezeten door de deelnemers. 

Geplaatst: 27 september 2016

Deel deze pagina

Stevigheid perspectieven

Bij de vierde bijeenkomst op 7 december zei Wim van Hengel (probleemverkenner stuwen in de Maas, Rijkswaterstaat) bij de afsluiting: we zitten midden in een stap en we zijn nog niet klaar. Hij nodigde de groep van perspectieftrekkers en het voorbereidingsteam uit om deze stap samen af te maken tijdens een bijeenkomst op 28 januari in het sluizen- en stuwcomplex Lith. Hier werd besproken dat voor ieder perspectief nog de vraag beantwoord zou moeten worden hoe stevig het perspectief daadwerkelijk is. De aanzet hiervoor hebben we op 28 januari per perspectief besproken.

Op 30 maart ontmoetten de perspectieftrekkers en het voorbereidingsteam elkaar weer op De Bouwcampus. Tijdens deze bijeenkomst is dieper ingegaan op de vervolgstappen van ieder perspectief die nodig zijn om te bepalen hoe stevig het perspectief is. Er werd geconstateerd dat de perspectieven verschillende dynamieken en snelheden kennen. Ook werd duidelijk dat we in een zoekfase zitten. Een ander belangrijk agendapunt was de verbinding met het ministerie IenM. Complexe vervangingsopgaven als Grip op de Maas vragen om betrokkenheid van het Ministerie van IenM.

Ontmoeting met beleid IenM

Op 7 juni was er een bijzondere bijeenkomst op De Bouwcampus met de perspectieftrekkers, het voorbereidingsteam en - voor de eerste keer - met mensen van beleid van IenM. Een ontmoeting die leidde tot interessante gesprekken. Afgesproken is een bijeenkomst te organiseren over de funding die nodig is om de stevigheid van de perspectieven verder te onderzoeken. Deze vindt plaats op 4 oktober 2016. Op 3 november zal nog een bijeenkomst plaatsvinden met de perspectieftrekkers, Rijkswaterstaat en IenM over de leidende principes voor de vervangingsopgave van de stuwen in de Maas.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over de vernieuwingsopgave Grip op de Maas en bovengenoemde bijeenkomsten? Kijk dan in het co-creatielab