Lanceringsevent huisvesting Politie

Lanceringsevent huisvesting Politie

Op 6 februari aanstaande lanceert de politie haar marktvisie huisvesting tijdens een groot evenement op De Bouwcampus. Naast de introductie van de marktvisie wordt het startschot gegeven voor een innovatieve challenge die partijen uitdaagt met nieuwe concepten en oplossingen te komen voor het politiebureau van de toekomst.

Geplaatst: 02 februari 2018

Deel deze pagina

Marktvisie politie

Ontwikkelingen in de maatschappij leiden ertoe dat steeds hogere eisen aan het werk van de politie worden gesteld. Denk daarbij aan relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving op politiek, economisch, technologisch en demografisch gebied. Welke effecten hebben ontwikkelingen zoals de stroom vluchtelingen naar Europa of de veranderende rol van de overheid? Onder andere deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het dienstverleningsconcept van de politie en vragen een steeds nauwere samenwerking met ketenpartners en marktpartijen. 

De politie heeft een marktvisie huisvesting ontwikkeld naar analogie van de marktvisie van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NL ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin. Samen met een grote diversiteit aan partijen is in goede samenwerking inhoud gegeven aan de wijze waarop de politie met de markt wil samenwerken in huisvestingsprojecten. De innovatie challenge, die op 6 februari start, is hiervan een uitvloeisel. 

De aanpak is geheel in lijn met De Bouwagenda, die nauw gelieerd is aan De Bouwcampus. “Onze aanpak is erop gericht om met alle betrokken partijen in de keten grote maatschappelijke vraagstukken op te pakken. In een vroeg stadium, gezamenlijk, met veel aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Dit initiatief van de politie is hiervan een mooi voorbeeld”, aldus Claudia Reiner, lid van de Taskforce Bouwagenda.

Innovatie challenge

De innovatie challenge is een uitdaging aan bedrijven, kennisinstellingen, startende ondernemingen en studenten om oplossingen en innovatieve concepten aan te dragen voor huisvestingsvraagstukken van de politie. Veranderingen in het politiewerk, het mobiele werken en het veiligheidsbeeld vragen om nieuwe manieren van wendbare huisvesting. In de challenge worden partijen uitgedaagd hun beste concept of oplossing in te zenden die op termijn toegepast kunnen worden in de realisatie van nieuwe teambureaus en politieposten.  Uiteindelijk is het doel om in een finaleronde circa 6 finalisten te kiezen die vervolgens hun inzending aanscherpen. Uit deze finalisten worden naar verwachting 3 winnaars gekozen die in gesprek gaan met de politie over mogelijkheden van toepassing van hun innovatie. Inzendingen voor de challenge zijn mogelijk van medio februari tot mei 2018. Medio juni worden de winnaars bekend gemaakt op een afsluitend Boostcamp Event.

Lanceringsevent

De lancering van de marktvisie en innovatie challenge vindt 6 februari plaats op De Bouwcampus te Delft. De politie organiseert die dag een inspirerende middag voor startups; experts; bouw-, installatie- en ICT-bedrijven en vertegenwoordigers van andere publieke diensten. Het programma is divers en biedt deelnemers de mogelijkheid zelf een programma samen te stellen. Je kunt een keuze maken uit onder andere informatie over de huisvestingsopgave van de politie; samen met de politie aan de slag aan de implementatie van de marktvisie; alle informatie die je nodig hebt om mee te doen aan de innovatie challenge en in gesprek met wijkagenten en teamchefs over de politie van de toekomst. Meer informatie over het lanceringsevenement is hier beschikbaar. Daar kun je je ook aanmelden. Deelname kan na aanmelding én bevestiging van deelname door De Bouwcampus.