SMART reality

SMART reality

Deze twee ogenschijnlijk onschuldige woordjes staan in het hart van de Themakaart Bouw. Om SMART kun je niet heen als je de veelkleurige themakaart bekijkt. Toen minister Blok tijdens de lancering van De Bouwcampus de Themakaart Bouw in ontvangst nam haalde hij – het was een inkoppertje – de Amerikaanse uitspraak ”If you're so smart, why aren't you rich?” aan.  

Door Wim Pullen, directeur Center for People and Buildings

Geplaatst: 01 februari 2016

Deel deze pagina

Ik beleefde het als een inkoppertje met een gouden randje want Blok benoemde de ‘slimme mens’. In de gebruikte taal op de Themakaart Bouw is de mens aanwezig als mens, gebruiker, oudere, belanghebbende en klant, maar ook met zijn behoeften aan ontmoeting en sociale cohesie, langer thuis wonen, gezondheid. Dit toont aan dat er begrip is voor een breed scala aan behoeften voor uiteenlopend doelgroepen uit de samenleving. Ik twijfelde daar wel eens aan. Dat kwam door de  slogan “de bouw maakt het”  die zo op het product gericht is en niet op het menselijk gebruik en de beleving daarvan.

Themakaart Bouw en meer

Ik kom hiermee bij mijn eerste punt. De themakaart zou hernoemd kunnen worden: Bouw -Gebruik -Beheer. Dat heeft twee effecten: (1) Je zet de gebruiker, de mens centraal en (2) je betrekt alle beherende partijen waar ik graag de services en facilitaire sector bij aanmerk. In die sector is enorm veel kennis te halen over het gebruik van producten die de bouwsector maakt (gebruik: ook hoe het niet bedoeld is). Ze kunnen niet zonder elkaar!

Dubbele bodem

Maar het gouden randje van Blok’s opmerking heeft een dubbele bodem want zijn we met zijn allen zo slim, of doen we maar alsof? In veel publicaties geven we aan dat we slim willen zijn, dat slimme technologie ons leven gaat veranderen en dat zal zeker zo zijn. Maar de praktijk laat zien dat we vaak domme dingen doen: het tegelijkertijd koelen en verwarmen van  gebouw is me als voorbeeld steeds bijgebleven. Maar ook goedkoop inkopen om daarna duur te moeten herstellen binnen garantietermijnen of na uitputtende juridische gevechten. Hoe slim zijn we?

Slim samenwerken

We weten met z’n allen dat we slimmer moeten worden. Het World Economic Forum heeft in januari het rapport The Future of Jobs wereldkundig gemaakt. In deze rijk onderbouwde visie staat de ontwikkeling van vaardigheden (dus niet alleen kennis) in allerlei sectoren centraal. De gepresenteerde analyses zijn een uitstekend vertrekpunt voor een brainstorm tussen de bouw en de facilitaire sector om na te gaan hoe de behoefte om mensen met producten en diensten te ondersteunen uitgewerkt kan worden. Ik zie wel een ontwikkelingsprogramma van kennis vaardigheden voor me. En daar kan het onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk dan ook weer van profiteren!

Logo CfPB RGB Guldensnede groot