• Start
  • Nieuws
  • ‘Samenwerken is een vak, en De Bouwcampus is de plek om dat te ontwikkelen!’

‘Samenwerken is een vak, en De Bouwcampus is de plek om dat te ontwikkelen!’

‘Samenwerken is een vak, en De Bouwcampus is de plek om dat te ontwikkelen!’

Iedere maand vertelt iemand uit het netwerk van De Bouwcampus wat voor toegevoegde waarde De Bouwcampus voor hem of haar heeft. We starten deze maand met Jan Hendrik Dronkers, één van de founding fathers van De Bouwcampus. 

Geplaatst: 21 februari 2017

Deel deze pagina

Jan Hendrik Dronkers (60) is directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Hij heeft zowel een technische als juridische achtergrond en heeft binnen Rijkswaterstaat diverse functies vervuld om sinds 2010 aan het hoofd te staan van het ambtelijk directoraat. Dronkers is mede-initiatiefnemer van De Bouwcampus; de virtuele en fysieke broedplaats voor vraagstukken - over onder meer verduurzaming, verstedelijking en vergrijzing - dat in januari 2016 officieel gelanceerd werd.

Kun je uitleggen waarom De Bouwcampus een verschil maakt?
'Omdat De Bouwcampus een plek is waar je met je probleem terecht kunt zonder dat je je direct in een concurrerende positie begeeft. Het is een neutrale zone om initieel een vraag te stellen, en gezamenlijk - met marktpartijen - de mogelijke oplossingen te verkennen. Een plaats waar je gefaciliteerd wordt, met bovendien alle nuttige kennisinstellingen én een gerenommeerde universiteit in de buurt.'

Welke concrete kansen ontstaan op De Bouwcampus voor de sector?
'Kansen kunnen hier ontstaan omdat gestimuleerd wordt anders te denken. We denken nog te vaak vanuit het object of een specifiek probleem, te weinig in programma’s. We zijn ook erg voorzichtig in het betrekken van "vreemde" partijen om met ons mee te laten denken en ideeën mee te delen. Kortom; we zitten in redelijk vaste patronen met ons gedrag. Ja, we maken mooie dingen, maar de manier waarop moet anders. Laat ik duidelijk zijn; in deze sector zijn we zeker innovatief, en toch hebben we moeite met opschaalbaarheid. Hoe dat komt? Volgens mij omdat we met onze werkwijze zijn achtergebleven op de mogelijkheden die er zijn wanneer we het in co-creatie doen. Samenwerken is een vak, en De Bouwcampus is de plek om dat te ontwikkelen!' 

In hoeverre kan De Bouwcampus een springplank zijn voor het realiseren van die ambitie?
'Een springplank is een goede metafoor; vroeger sprongen we vanaf de rand van het zwembad het water in, terwijl we met een springplank ‘verder komen’. Dat geldt ook voor "alleen ga je sneller, samen kom je verder". De Bouwcampus is dus niet de enige factor om de ambitie te laten slagen. De versplintering in de bouw kan aangepakt worden door vooral samen te werken en minder vanuit eigen belang te denken. We zijn daarin geconditioneerd, ook omdat de markt jaren gekenmerkt werd door wantrouwen. Nu is het tijd om te kiezen voor een andere manier: niet kiezen is sowieso verliezen! Nu komt het er op aan! We moeten gezamenlijk de goede wissel pakken om nog steeds in de top 5 van de wereld op het gebied van infra te blijven staan.'

Ben je tevreden over de ontwikkeling van De Bouwcampus?
'Ik ben wel en niet tevreden; ik zou namelijk willen dat het sneller gaat en dat we meer gaan doen wat we zeggen, in plaats van zeggen hoe we het gaan doen. Nu is het moment daar. Het gaat goed in Nederland en in de bouwsector; We hebben een plek om te innoveren – De Bouwcampus. We hebben een visie om verder te komen – de Marktvisie. Maar we hebben nu ook een keiharde agenda om te innoveren – De Bouwagenda.  Ik zou willen zeggen tegen de branche: kom op nu en spring over je eigen schaduw heen om gezamenlijk méér te bereiken.' 

Door: Barbara van Baarsel – Buro Barcode

Iedere maand vertelt een van de relaties van De Bouwcampus wat voor hem of haar de toegevoegde waarde van De Bouwcampus is en hoe hij/zij zelf kan bijdragen aan het succes ervan. Lees ook de mening van: 

Edwin de Kuiper, Ballast Nedam
Henk Homberg, TBI Bouw
Joep Rats, Bouwend Nederland
Roland Vissers, De Libero
- Bernard Wientjes, Taskforce De Bouwagenda

Jan Hendrik Dronkers