PlatformCB23 van start

PlatformCB23 van start

Op dinsdag 3 juli vond de eerste bijeenkomst plaats van Platform CB’23 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht. Op deze dag werden de eerste activiteiten van het platform aangekondigd. Tijdens de plenaire opening lichtte Evert Schut van Rijkswaterstaat toe wat het doel van Platform CB’23 is en hoe het platform tot stand is gekomen. Hij stipte kort aan dat Platform CB’23 de week ervoor genoemd is in een Kabinetsreactie op de Transitieagenda Bouw:

Om [volledig circulair uitvragen in 2023] te kunnen realiseren, is een intensieve samenwerking nodig met de markt. Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben daarom het initiatief genomen om het Platform Circulair Bouwen 2023 (CB’23) op te richten, dat zich richt op het maken van bouw-brede afspraken over onder meer nieuwe werkwijzen, uniformering en normeringen.’ Samen met hen geven De Bouwcampus en NEN invulling aan dit initiatief.

Evert sloot af met de vraag: ‘Voldoet Platform CB’23 aan een behoefte?’ Het feit dat er ruim 200 deelnemers aanwezig waren, leek dit te bekrachtigen. Boukje van Reijn van NEN gaf vervolgens uitleg over de drie werksessies rondom het maken van Afspraken over circulair bouwen. Tot slot nam Claartje Vorstman van Rijkswaterstaat het woord om de sessie omtrent circulair inkopen toe te lichten die door Leernetwerk Bouw & GWW vormgegeven werd in samenwerking met PIANOo. Het Leernetwerk circulair inkopen Bouw & GWW zal onder Platform CB’23 worden uitgevoerd vanwege de vele inhoudelijke raakvlakken.

Ga naar www.platformCB23.nl voor het sfeerverslag van de dag.

Geplaatst: 12 juli 2018

Deel deze pagina

In dit videoverslag geven deelnemers aan de startbijeenkomst aan wat hun indruk is van het platform na het bijwonen van werksessies over circulair bouwen.