Persbericht portfolioaanpak

PROVINCIE NOORD-HOLLAND EN RIJKSWATERSTAAT BUNDELEN HUN BRUGGEN IN EEN AANBESTEDING

De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven voor een deel van hun bruggenopgave. Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam met haar grote opgave voor bruggen en kademuren aangegeven zich graag aan te sluiten bij dit traject. De Bouwcampus ontwerpt het proces om optimaal samen te werken en te komen tot een uitdagend contract.

Geplaatst: 19 maart 2020

Deel deze pagina

Na agendering van het thema door De Bouwagenda hebben de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat afgesproken om samen met de Bouwcampus minimaal zes beweegbare bruggen te laten vervangen binnen één contract. De Bouwcampus verbindt marktpartijen, kennisinstituten en andere opdrachtgevers aan dit partnerschap.

In dit traject zal veel worden geleerd over het aanbesteden van meerdere kunstwerken in één contract en over samenwerking tussen meerdere opdrachtgevers. Deze leerervaring is niet alleen waardevol voor bruggen en sluizen, maar ook voor utiliteitsgebouwen en woningen. In 2021 worden de eerste resultaten verwacht en kan de transitie via opschaling verder worden aangejaagd.

Klik hier voor meer informatie over het traject 'Portfolio van bruggen'.