• Start
  • Nieuws
  • Oproep Actieprogramma ‘Klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied’

Oproep Actieprogramma ‘Klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied’

Oproep Actieprogramma ‘Klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied’

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Bij de grote bouwopgaves waar zij mee te maken krijgen is het belangrijk om daar rekening mee te houden, zodat renovaties, gebiedstransformaties en infrastructurele werken op een klimaatadaptieve manier worden gedaan. Daarvoor zijn innovaties nodig. In de inrichting van de stad, gebruikte bouwmaterialen en bouwconcepten en in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij bouwprojecten. In het actieprogramma ‘Klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied’ bundelen overheden, opdrachtgevers, bouwbedrijven en kennisinstellingen hun krachten om opschaalbare oplossingen voor klimaatadaptatie in beboud gebied te ontwikkelen.

Geplaatst: 13 maart 2018

Deel deze pagina

In het Actieprogramma gaat Platform31 samen met Wageningen Environmental Research (Alterra), Bouwend Nederland, de Unie van Waterschappen, De Bouwcampus aan de slag met werkbare oplossingen voor klimaatadaptief bouwen. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Platform31.