• Start
  • Nieuws
  • Nationale Politie verkent herhuisvestingsprogramma met marktpartijen

Nationale Politie verkent herhuisvestingsprogramma met marktpartijen

Nationale Politie verkent herhuisvestingsprogramma met marktpartijen

De Nationale Politie staat voor een uitdagende opgave, te weten het herhuisvestingsprogramma. Hierin staat omschreven dat 1,8 miljoen m² aan vastgoedmeters moet worden teruggebracht naar 1,3 miljoen m².

Sinds medio maart is Peter Blokhuis niet meer betrokken bij deze opgave. Zijn taak is overgenomen door Petra Hofman en Jacqueline Klaver.

Geplaatst: 24 februari 2017

Deel deze pagina

Het is reden voor De Nationale Politie om deze opgave in een vroegtijdig stadium met diverse marktpartijen te verkennen. Zo kunnen ze relevante input verzamelen voor de vertaling naar de uitvraag.

Opgave in de breedte

Op donderdag 16 februari jl. deden meer dan 100 geïnteresseerde (markt)partijen actief mee op De Bouwcampus aan de eerste marktverkenning voor het herhuisvestingsprogramma. ‘Deze opgave is geheel in lijn met de Marktvisie en zet de Nationale Politie in de breedte neer. Zo kunnen ze de markt vragen hierover mee te denken, tips te delen en suggesties te doen,’ vertelt Peter Blokhuis, die als regisseur voor deze marktstrategie is ingehuurd door de Nationale Politie om deze opgave via het objectieve platform (waar onder meer opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen samenkomen) van De Bouwcampus vorm te laten geven.
‘Het was zeer de vraag hoe hierop gereageerd zou worden, omdat geen garantie kan worden afgegeven dat deelnemers ook in de uitvoering actief zijn. We waren aangenaam verrast dat we de registratie voor de bijeenkomst op TenderNed hebben moeten stilleggen vanwege het enorme animo.’

Volgens Blokhuis is de actieve houding van de ‘meedenkende’ partijen mede op basis van intrinsieke motivatie. ‘Voor deze bijeenkomst kwamen aannemers, adviesbureaus, kenniscentra, ingenieurs, een ICT-bedrijf, gemeenten en andere geïnteresseerden naar De Bouwcampus. Puur om mee te denken zodat we uiteindelijk een goede uitvraag kunnen doen.’

Bijsturen en clusteren

De bijeenkomst in Delft startte met een plenaire sessie waarin de opgave werd uitgelegd en de Nationale Politie een beeld schetste hoe zij deze voor ogen ziet. Vervolgens waren er twee hoofdopdrachten om de opgave concreet te maken. Enerzijds werd de nieuwbouw van de kleinere kantoren (politiebureaus, ofwel Robuuste Basis Teams) aan tafels besproken en anderzijds de verduurzaming van de grotere kantoren. Ongeveer 15 man per tafel discussieerden over de verschillende stellingen die aan bod kwamen rondom deze twee thema’s, terwijl aan elke tafel een ‘procesbegeleider’ van De Bouwcampus en een vertegenwoordiger van de politie verslag legden en de discussie leidden. ‘Er werden tips en ideeën gegeven en ervaringen gedeeld. Nu kan De Nationale Politie aan de hand van deze input nog bijsturen in de aanbestedingsstrategie.’

Planning en deelnemen

Alle aanwezigen is gevraagd een onderwerp en hun eventuele eigen bijdrage die ze willen leveren aan te dragen zodat een vervolgafspraak gemaakt kan worden. ‘We hebben een mooie verzameling van onderwerpen en gaan hier speciale themasessies voor organiseren met de geïnteresseerde partijen. Hoe eerder we dit doen, hoe beter. Met de Nationale Politie is in ieder geval afgesproken dat eind van het jaar de strategie voor deze opgave is vastgelegd in beleid, dus die themasessies zullen grotendeels nog voor de zomer plaatsvinden,’ aldus Blokhuis. 

Ideeën zoals het alliantiemodel

Een ervaring die Blokhuis in ieder geval heeft genoteerd tijdens de bijeenkomst is die van het inzetten van het alliantiemodel: ‘Een van de deelnemers sprak over de positieve effecten van dit model in Eindhoven en Den Haag. Een methodiek waarbij opdrachtgever- en nemer een vroegtijdige verbintenis aangaan en samen zowel risico’s als winsten delen. We kunnen specifiek nader uitzoeken of dit model ook voor de opgave van de Nationale Politie voordelen kan bieden.’ Andere interessante input was die van de link tussen deze opgave en bedrijven als McDonald’s en Albert Heijn. Zij hebben hun huisvesting zeer gestandaardiseerd weggezet met detail en aandacht voor de omgeving. Wellicht kunnen hier learnings uit gehaald worden. 


Nog meer ideeën en suggesties zijn te lezen in de (openbare) verslaglegging van de bijeenkomst  in het co-creatielab


Het werk van de politie aan den lijve ondervinden
Peter Blokhuis: ‘Marktpartijen kunnen pas echt meedenken over deze opgave als zij het werk van de politie kennen. Daarom hebben wij alle deelnemers van de eerste bijeenkomst uitgenodigd een dagje mee te lopen. Naast dat het een leuke ervaring is, heeft het ook een inhoudelijk doel: er kan een goede vertaling gemaakt worden naar concrete ideeën met kennis van het primaire proces.’

Door Barbara van Baarsel, BuroBarcode