• Start
  • Nieuws
  • Nationale Politie: ‘Laten we het samen gaan ontdekken’

Nationale Politie: ‘Laten we het samen gaan ontdekken’

Nationale Politie: ‘Laten we het samen gaan ontdekken’

Op 16 februari vond op De Bouwcampus een bijeenkomst plaats waarin de Nationale Politie in gesprek ging met de markt ten behoeve van de huisvestingsopgave. Er was vanuit de markt grote belangstelling voor deze bijeenkomst.

Geplaatst: 17 februari 2017

Deel deze pagina

De bijeenkomst werd geopend door Petra Hofman van De Bouwcampus: ‘De Nationale Politie en De Bouwcampus zijn blij verrast met het aantal aanmeldingen. We hopen op een inspirerende een leerzame middag. Er is vanmiddag ruimte voor verbinding, interactie en verdieping.’

Vandaag staat co-creatie centraal. Petra vertelt dat co-creatie het loslaten van bestaande denkbeelden betekent en het ontdekken van nieuwe perspectieven. Je moet in vrijheid kunnen spreken, elkaar leren kennen en zo samen iets ontwikkelen.

De opgave

Na een algemene schets van de huisvestingsopgave van de Nationale Politie door Peter Blokhuis, waarin hij vooral de omvang en de complexiteit van de opgave benadrukte, gaf Louk Heijnders een nadere duiding van de huisvestingsopgave. Louk vertelt dat de Nationale Politie haast heeft met de huisvestingsopgave, omdat de reorganisatie dit jaar wordt afgerond. Als iedereen dan op de juiste plek in de organisatie zit, moet de huisvesting hier op aansluiten. ‘De marktstrategie gaat over iets waar we gelijk mee aan de slag moeten, niet pas over een paar jaar.’

BC8 1398 

Samen aan de slag

De aanwezigen gingen in zes groepen uiteen. Drie groepen gingen aan de slag met de opgave van teambureaus, welke eerst werd toegelicht door Pauline van Dreumel van de Nationale Politie. Het gaat hierbij om ongeveer 40 teambureaus die nieuw gebouwd moeten worden, volgens een integraal concept. De huisvesting in de teambureaus kent drie gebieden, met verschillende functies en verschillende doelgroepen (agenten, arrestanten, burgers).

Twee groepen gingen aan het werk met de verduurzamingsopgave. Deze werd eerst toegelicht door Inge van den Heuvel van de Nationale Politie. Mede door strenger kabinetsbeleid moet de energieprestatie van de bestaande voorraad verbeterd worden. Het gaat hierbij om een grootschalige renovatieopgave van bestaande gebouwen.

Eén groep ging zonder vooraf geformuleerde vraag aan de slag.

BC8 1409 BC8 1412 Gr 5 BC8 1414 Gr 1 BC8 1422 Gr 4 BC8 1420 Gr 3 BC8 1417 Gr 2

Opvallend was dat in veel groepen nog veel gedacht werd in opdrachtgever vs. opdrachtnemer. De zinsnede ‘de opdrachtgever moet....’ kwam veelvuldig naar voren bij het bespreken van de resultaten uit de groepjes. Maar er kwam toch ook naar voren dat er samengewerkt moet worden. ‘De politie weet het allemaal nog niet precies, de markt weet ook nog niet precies hoe het moet, maar laten we het samen gaan ontdekken.’

Aan het eind van de bijeenkomst bleek dat een groot deel van de aanwezigen graag betrokken wil blijven bij het co-creatieproces rondom de huisvestingsopgave van de Nationale Politie.

Lees ook het inhoudelijke verslag met de resultaten van de verschillende groepen.

 

De Nationale Politie bekijkt op De Bouwcampus hoe de aanpassing van de huisvestingsportefeuille zo efficiënt mogelijk kan worden aangepakt. Zo zijn zij een voorbeeld voor andere vastgoedeigenaren met een grote huisvestingsopgave. Meer informatie over deze opgave vind je in het co-creatielab.