• Start
  • Nieuws
  • Naar een agenda voor de installatiebranche: RADAR 2025

Naar een agenda voor de installatiebranche: RADAR 2025

Naar een agenda voor de installatiebranche: RADAR 2025

Begin dit jaar zijn UNETO-VNI, OTIB, KIEN, ISSO, TVVL, PIT en KVINL samen gestart met RADAR 2025. Het doel van de RADAR is om richting te geven aan een agenda waar de installatiebranche de komende jaren mee zal werken. Daarbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht met de activiteiten en thema’s in de ketens van bouw en industrie. Vanzelfsprekend in nauwe verbinding met de eind maart gepresenteerde Bouwagenda en met de ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry.  In dit artikel lees je meer over de totstandkoming van de techniekagenda van Nederland én hoe je hier zelf een bijdrage aan kunt leveren.

Geplaatst: 04 april 2017

Deel deze pagina

De installatiebranche stelt op zeer regelmatige basis een radar op voor de branche en de bedrijven in de branche. Een dergelijke radar brengt in beeld welke ontwikkelingen op de installateur afkomen. Daarbij verkent de radar de maatschappelijke, sociale, economische en technologische trends die zich aftekenen, voor de korte en langere termijn. Het gaat daarbij om trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de capaciteit, kennis en positionering van de installatiesector.

Het project RADAR 2025 zal uitgebreid beschrijven welke invloed nieuwe ontwikkelingen hebben op de installatiebranche. En hoe de branche daar met producten en diensten op in kan spelen. Aan de basis van die agenda ligt een gedegen (markt-)onderzoek van TNO en Panteia. Niet alleen de totale installatiebranche wordt betrokken, maar ook branchevreemde partijen wordt gevraagd wat zij zien als de drijvende krachten achter de wereld van morgen. De speciaal opgerichte klankbordgroep levert een bijdrage aan de analyse en aan de daaruit op te stellen techniekagenda.

De ambitie is groot. Het project moet resulteren in dé techniekagenda van Nederland, die de strategie bepaalt voor de installatiebranche en richting geeft aan de onderwerpen waar de branche aan werkt de komende jaren.


Meedenken?

Wil je een bijdrage leveren aan het opstellen van de agenda, meedenken over trends, thema’s en hun impact op de installatiebranche, of over de verbinding met De Bouwagenda en de industrie? Dan ben je van harte uitgenodigd bij één van de toekomstsessies in juni. Voor meer informatie over het project RADAR 2025 en de toekomstsessies kun je contact opnemen met Terry Heemskerk van UNETO-VNI (t.heemskerk@uneto-vni.nl).