MULTIWATERWERK 29 JUNI 2016

MULTIWATERWERK 29 JUNI 2016

VERSLAG CO-CREATIESESSIE 2 

De tweede bijeenkomst van MultiWaterWerk stond in het teken van het aanvullen en concretiseren van de onderwerpen die in de eerste sessie benoemd zijn. Er zat wederom veel energie in de groep. Het doel was commitment te krijgen voor het uitwerken van deze onderwerpen tussen de tweede en derde bijeenkomst. Dit commitment was aanwezig en er zijn vijf enthousiaste werkgroepen rondom onderwerpen gevormd. Tijdens de volgende bijeenkomst gaat het om het verder uitwerken en het verrijken van de onderwerpen.

Geplaatst: 26 juli 2016

Deel deze pagina

MWW 2 sessies

Het beoogde resultaat van de tweede sessie werd als volgt gedefinieerd:

‘Er zijn 3–5 onderscheidende onderwerpen die bijdragen aan de centrale vraag (hoe kan standaardisatie helpen bij de vervanging van de 52 sluizen) en er zijn mensen die zo’n onderwerp verder willen uitwerken tussen de 2e en 3e bijeenkomst. Deze groepen hebben bedacht wat zij verder willen uitwerken en hebben een eerste beeld hoe zij dit gaan aanpakken.’

Verwachtingen

Na de opening van de dagvoorzitter Pieter van der Zwet (Directeur MWH Noord Europa) geeft Robert de Roos een bevlogen toelichting op de behoefte vanuit Rijkswaterstaat. Daarbij sprak hij de volgende verwachtingen uit voor de tweede sessie:

  • Elkaar verrassen en verbazen
  • Energie en commitment
  • Nieuwe concepten maar ook oude concepten
  • Nieuwe Technieken, Nieuwe Processen en Nieuwe Relaties
  • Liefst ook al (over)morgen toepasbaar

Ervaringen

Ervaringen van schippers
Tony ’t Mannetje en Peter Vlug van de Rijksrederij vertelden hun ervaringen als schippers met sluizen. Vanuit hun perspectief is de aanvaarroute een punt, vaak zijn de remmingwerken slecht onderhouden of is de verlichting minimaal. Daarnaast is ook de infrastructuur rond de sluis van belang, bijvoorbeeld voor de hulpdiensten.

De Rijksrederij heeft geen commercieel belang, maar in het geval van de commerciële beroepsvaart is de efficiëntie en betrouwbaarheid van de sluis belangrijk. Denk dus aan de doorstroming, ook van het wegverkeer. De sluiswachter moet vaak veel pas- en meetwerk doen om de schepen in de kolk te passen, de schepen van de Rijksrederij worden nu voorzien van sensors zodat dit proces straks eenvoudiger wordt. Daarbij is het ook nog een vraag of de pleziervaart en de beroepsvaart uit elkaar gehaald kunnen worden bij een sluis.

Sommige sluizen hebben ook een historische waarde en zijn een genot voor het oog (de sluis bij Andel), denk daarom ook aan de cultuurhistorische waarde van de sluizen.

MWW 2 ervaringen

Ervaringen van een beheerder
Tirza Zwanenbeek vertelde dat het als beheerder van sluizen frustrerend is hoe soms niet bekend is hoe een sluis in elkaar zit. Er is veel maatwerk en soms is het ontwerp lastig te achterhalen. De beheerder staat vaak onder druk om zijn sluis operationeel te houden, ondanks falende systemen.

In de cyclus van Plan Do Check Act (PDCA) worden de Check en Act nog wel eens vergeten, bouw deze wel in bij het beheer van de sluizen.

Ontwikkel ontwerpprincipes voor sluizen zodat de onderdelen met elkaar verenigbaar blijven. Daarnaast is het belangrijk om niet alleen aandacht te hebben voor de techniek, maar ook voor het standaardiseren van het proces.

Verdieping

Tijdens de sessie konden de deelnemers zich groeperen rond de in de eerste sessie benoemde thema’s. Ook was er gelegenheid om nieuwe thema’s aan te dragen. Na de eerste ronde gaf elke groep een pitch en na de tweede ronde kwam er een voorstel voor het verder aan de slag gaan met de geselecteerde thema’s. 

MWW 2 groepje

5 groepen, 8 thema's

We kunnen nu tot de conclusie komen dat er vijf groepen gevormd zijn waarbij 8 thema’s meegenomen zijn. De onderwerpen corridorbenadering, sluisfamilies en vervanging vs vernieuwing vallen daarbij af. Dit zijn de groepen en de namen van de trekkers:

  1. Scenario’s / nieuwe concepten (Bard Louis)
  2. Energieneutraal en duurzaam (Manon Jütte, Jos Blom)
  3. Aard van de standaardisatie / CAPEX vs OPEX (Wouter van der Wiel, Marco Versluis)
  4. Contractvorm en marktbenadering / Klanteisen (Tony Rikken)
  5. Modulair bouwen / Dynamische Standaard (Jan Dirk van Duijvenbode, Anne de With)

Benieuwd naar de conclusies per thema en weten welke deelnemers in de groepen zitten?
Lees hier het verslag met meer informatie. 

Meer informatie over MultiWaterWerk vind je in het co-creatielab