• Start
  • Nieuws
  • Meer samenhang tussen Marktvisie en wetenschap

Meer samenhang tussen Marktvisie en wetenschap

Meer samenhang tussen Marktvisie en wetenschap

Op 15 december is een bijeenkomst georganiseerd rondom het onderwerp ‘Hoe kan de wetenschap hulp bieden aan de Marktvisie en vice versa?’.

Geplaatst: 10 februari 2017

Deel deze pagina

Doel

Het doel van deze bijeenkomst is te reflecteren hoe de genodigden naar de wisselwerking van de Marktvisie en de wetenschap aankijken. Ook is gekeken hoe de samenhang tussen de Marktvisie en wetenschap op gang gebracht kan worden, vanuit de gedachte: wat gebeurt er op dit moment vanuit de wetenschap en hoe zijn de deelnemers van het gesprek op dit moment verbonden aan de Marktvisie?

Er is een enorme behoefte vanuit de wetenschap om aan de slag te gaan met pilots. Tegelijkertijd zijn de opgaven in de Marktvisie complexer dan ‘wat beter met elkaar samenwerken’. Er zijn ook systeemoorzaken die vrij diep liggen of complex zijn en niet worden opgelost door aan de slag te gaan met pilots.

Tijdens deze bijeenkomst zaten aan tafel: Aline Arends (Rijkswaterstaat), Jacolien Eijer (NLingenieurs), Marleen Hermans (Brink), Leentje Volker (TU Delft),  Marcel Hertogh (TU Delft), Alfons van Marrewijk (VU), Leonore van der Ende (VU), André Dorre (Universiteit Twente) en Tom van Eck (Bouwend Nederland).

Stand van zaken

Vanuit Rijkswaterstaat vertelt Aline de wijze waarop de Marktvisie bij Rijkswaterstaat wordt geïmplementeerd.  Binnen RWS lopen veel acties: half januari is een inventarisatie klaar binnen vier domeinen van RWS over welke pilots er draaien, welke leerervaringen er zijn en welke afdelingen bezig zijn met het implementeren van de Marktvisie. RWS wil een gezamenlijk platform oprichten waar ervaringen met andere organisaties gedeeld kunnen worden.

Eén van de deelnemers van de bijeenkomst geeft als tip om op dit platform niet te spreken over  best practices maar practices te benoemen. Vanuit de gedachte van de implementatie van de Marktvisie: men moet geïnspireerd worden voor de volgende stap, niet de meest vooruitlopende koplopers in beeld brengen. Het is belangrijk om te vertellen over successen, maar niet alleen te zenden. In een project wordt geen tijd genomen om te stoppen en terug te blikken. Een pilot is daarom juist geschikt om te leren en reflecteren, maar momenteel maakt men liever gebruik van pilots om buiten de lijntjes te kunnen kleuren in plaats van te reflecteren.

Discussie en conclusie

Het zou helpen om ook vanuit de wetenschappelijke blik naar de Marktvisie en de uitdagingen te kijken. Zo kan tweerichtingsverkeer op gang gebracht worden. De wetenschap doet onderzoek en de Marktvisie kan een mooie proeftuin zijn, omdat hier heel veel pilots worden gedraaid. Andersom komen er vanuit de markt vragen boven omdat dit complexer is dan gehoopt. Het is daarbij prettig als de wetenschap kan meekijken en antwoord kan geven.

Tijdens de bijeenkomst komen de deelnemers tot inzicht dat er veel overeenkomsten zijn en dat inmiddels al verschillende stappen gezet zijn om een nauwere samenwerking te ontwikkelen tussen de Marktvisie en de wetenschap. Samenvattend zijn de volgende zaken genoemd:

  • Experimenten gerichter laten plaats vinden door aan te geven wat er allemaal bekend is: begin met een overzicht.
  • Idee om projecten de gelegenheid te geven om hulp te vragen van wetenschappers door bijvoorbeeld innovatievouchers. Bied twee verschillende vormen aan: 1) een dagdeel in gesprek met wetenschappers voor een paar honderd euro of 2) onderzoekstraject uitzetten, afhankelijk van omvang en complexiteit. Jacolien Eijer legt het idee van innovatievouchers voor in de kerngroep van de Marktvisie.
  • Science board, ter reflectie vanuit pilots. Achteroverleunen en reflecteren op de vraag wat zien we nou als interessante dingen en kunnen we die meer bij elkaar brengen?
  • Een grote conferentie organiseren met de belangrijkste dragers vanuit de toppen van organisaties en te richten op middenmanagement en kleine bedrijven. Ook aangeven wat universiteiten voor onderzoek doen en wat ze kunnen bieden.
  • Afstudeerstudenten inzetten bij organisaties is een mooi model om aan de Marktvisie te koppelen. Vanuit de universiteiten is het soms moeilijk om de afstudeerders goed te kanaliseren, onderzoeken waar de vragen liggen vanuit de markt om daarop afstudeerders in te zetten.

 

Lees meer over de Marktvisie in het co-creatielab.