Koppeling bouwfysica aan De Bouwagenda

Koppeling bouwfysica aan De Bouwagenda

Op 14 juni heeft de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging de 7e Kennisdag Bouwfysica georganiseerd op De Bouwcampus. Het thema van deze kennisdag was ‘Bouwfysica in transitie’, met de focus op de toekomstige bouwopgave. 

Geplaatst: 14 juni 2017

Deel deze pagina

‘s Ochtends schetste de Rijksbouwmeester Floris Alkemade de veranderende bouwopgave aan de deelnemers. Vervolgens benadrukte Jan-Willem van de Groep (bekend van de Energiesprong en de Stroomversnelling) de rol van de bouwfysicus in een veranderende bouwsector. Om de deelnemers te prikkelen werd de rest van de dag in verschillende groepen dieper in gegaan op het thema en gingen ze aan de slag met onderwerpen als ‘Energie en duurzaamheid’, ‘Binnenmilieu’ en ‘Geluid’.

Ook ‘Integrale projecten’ was één van deze onderwerpen waarover de bouwfysici zich hebben gebogen. Voor dit thema hebben Majorie Jans en Marthe de Haan namens De Bouwcampus een workshop georganiseerd, namelijk: ‘Bouwfysica op de nationale Bouwagenda’. In een half uur hebben de deelnemers kennisgemaakt met de nationale Bouwagenda en zijn ze met elkaar het gesprek aangegaan over de verschillende roadmaps van de Bouwagenda en waar zij het verschil kunnen maken. Samen met de deelnemers is bekeken wat er al aan onderzoeken, data, casuïstiek en initiatieven is, maar er is ook juist gekeken naar wat er nog niet is en waar wel ideeën over zijn. De bewustwording wat bouwfysici voor de nationale Bouwagenda kunnen betekenen is door deze workshop gecreëerd en hiermee is een stap gezet om de transitie van de bouwopgave in werking te zetten.