• Start
 • Nieuws
 • Keukentafelgesprek: Kennis ontwikkeling over de as van projecten

Keukentafelgesprek: Kennis ontwikkeling over de as van projecten

Keukentafelgesprek: Kennis ontwikkeling over de as van projecten

Doorontwikkelen van kennis in projecten: het onderwerp van het keukentafelgesprek afgelopen vrijdag 9 december bij stichting De Bouwcampus, geïnitieerd door de sympathisant Roland Vissers van De Libero B.V.. Diverse partijen zaten aan tafel, waaronder Hoogheemraadschap Delfland, TBI, Waterschap Brabantse Delta en SBRCURnet. Gezamenlijk werd het goede gesprek gevoerd en gekeken hoe dit thema verder geïncorporeerd kan worden in de bedrijfsprocessen. 

Geplaatst: 15 december 2016

Deel deze pagina

Wat is er nodig?

Belangrijk was de constatering dat sturing vanuit directie een randvoorwaarde is om kennisontwikkeling verder te brengen. Daarbij hoort ook de samenstelling van de projectteams en de afspraken die vanuit HRM gemaakt kunnen worden met betrekking tot competentie ontwikkeling in relatie tot organisatie ontwikkeling.

Maar hoe overtuig je directies om hun eigen primaire processen ter discussie te stellen? En welke middelen heb je daarvoor beschikbaar? Voor een deel is het belangrijk te weten hoe de bouw zichzelf beschrijft. Suggestie die werden gedaan:

 • De bouw als waarde toevoegende sector en NIET als kostenpost van de economie;
 • Projecten als middelen voor organisatieontwikkeling inzetten. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door kennisontwikkeling als ‘sub-project’ in projecten mee te nemen. Hierdoor activeer je energie in de projecten.

Missie en visie

Elke organisatie zou haar missie en visie met betrekking tot kennisontwikkeling scherp moeten maken en een kennis borgende functie moeten inregelen in de staande organisaties. Vervolgens dienen selectieve keuzes gemaakt te worden binnen welke projecten het functioneel bijdraagt om kennis op te halen, te experimenteren en de evaluaties te benutten. Daarvoor moeten zowel de directieteams als de lijn worden gemobiliseerd. 

Voorbeeldprojecten

Binnen Rijkswaterstaat dient een mooi voorbeeld waar het ging om een dertigtal zogenaamde Spoedwet Projecten. Ook werden de sluis Eefde en de dijkversterkingsprojecten genoemd.

Ook het verdelen van de rollen binnen het Integraal Project Management (IPM) model geeft mogelijkheden.

Leergang

Organisaties die werken met projectteams kennen meerdere doelstellingen op verschillende niveaus. De organisatie zelf is te identificeren als een gesloten systeem en de projectorganisatie als een open systeem. Het gaat dan ook om het creëren van leerlijnen tussen Open en Gesloten Systemen. 
Een vervolg zou kunnen zijn dat er een leergang wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld door SBRCURnet voor directies waarbij meerdere partijen gelijktijdig kunnen deelnemen. 

Ambities vanuit de aanwezigen

 1. Organisatieontwikkeling in onze branche naar een hoger niveau tillen
 2. Hoe organisaties te ontwikkelen door wat in projecten gebruikt wordt beter te benutten
 3. Hoe sla je op en breng je over wat je aan het leren bent? Motivatie?
 4. Hoe motiveer je mensen om buiten het project om te denken
 5. Mooie voorbeelden van kennis aan de keukentafel! Behoefte aan vervolgactie
 6. Nog werken aan believers. Het gaat om pakkende voorbeelden / succesfactoren
 7. Voorbeelden pitchen

Vervolg

Naar aanleiding van dit keukentafelgesprek is de behoefte aan een vervolg en opschaling uitgesproken. Stichting De Bouwcampus vervult bij de opschaling een ondersteunende rol voor haar partners. Ook SBRCURnet pakt de uitdaging samen met De Libero B.V. op om dit thema verder te brengen. 

Meer informatie

Meer informatie over Keukentafelgesprekken op De Bouwcampus vind je op onze website. Neem voor vragen contact op met Anneke Witte (Business Developer De Bouwcampus) via 015 20 26 070 of a.witte@debouwcampus.nl.