• Start
  • Nieuws
  • Keukentafelgesprek: Competenties voor meervoudig samenwerken

Keukentafelgesprek: Competenties voor meervoudig samenwerken

Keukentafelgesprek: Competenties voor meervoudig samenwerken

Op vrijdag 3 maart vond op De Bouwcampus een keukentafelgesprek plaats over competenties voor meervoudig samenwerken. Het keukentafelgesprek was geïnitieerd door Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Geplaatst: 06 maart 2017

Deel deze pagina

Doel van dit keukentafelgesprek was om gezamenlijk tot zo concreet mogelijke bouwstenen te komen voor een competentiecentrum en de dialoog over competenties die nodig zijn voor meervoudig samenwerken te versnellen. Aan tafel zaten personen vanuit Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Copernicos, Nieuw Script, Neerlands Diep, LEF future Center en De Bouwcampus.

Tijdens de bijeenkomst wilden de organisatoren de volgende verhaallijnen toetsen:

  • Als organisaties komen we elkaar steeds vaker tegen in de opgaven.
  • We gaan niet automatisch anders werken, het gaan niet vanzelf.
  • Er zijn nieuwe competenties, een nieuwe mindset en nieuwe systeemafspraken nodig.
  • Het is effectiever om deze nieuwe competenties, mindset en systeemafspraken gezamenlijk te ontwikkelen en toe te passen.
  • Zijn er opties voor een competentiecentrum co-creatie?

Vanwege de omvang van de groep, werd de groep in tweeën opgesplitst om zo verder te praten over de verhaallijnen.

Opvallend was dat beide groepen in grote lijnen tot dezelfde conclusies kwamen. Beide groepen waren het er over eens dat de eerste verhaallijn niet juist is. We komen elkaar niet steeds vaker tegen in de opgaven. Maar we hebben elkaar wel vaker nodig en het zou goed zijn om elkaar vaker op te zoeken.  

Ook kwam uit beide groepen naar voren dat het ontwikkelen van een competentiecentrum niet de belangrijkste stap is. Het niet om de competenties van individuele personen, het doel is om op een hoger niveau samenwerking te stimuleren. Het is een valkuil als je alleen op de competenties gaat focussen; dat is niet de oplossing van het probleem.

Aanpassen mindset

Als het gaat om meervoudig samenwerken heb je te maken met competenties, de mindset en het systeem. 

mindset competenties systeemVoor meervoudig samenwerken is het belangrijk om open minded te zijn. Je moet open staan voor de belangen van anderen en niet alleen je eigen belangen voor ogen houden. Wanneer we het hebben over de mindset, gaat het ook om de cultuur en de wijze waarop organisaties naar elkaar kijken. Dit zit vaak heel diep en is daardoor moeilijk om aan te passen.

 

Lerend netwerk

Als het gaat om meervoudig samenwerken kunnen we veel van elkaar leren. Er zijn al voorbeelden waarbij de samenwerking goed is verlopen, maar deze voorbeelden zijn vaak nog onzichtbaar. Als het gaat om meervoudig samenwerken, zouden we case-driven te werk moeten gaan; leren van de goede voorbeelden. De voorbeelden evalueren: kijken wat goed ging en wat niet. En dit dan weer meenemen bij een volgend traject.

Keukentafelgesprekken

Meer informatie over Keukentafelgesprekken op De Bouwcampus vind je op onze website. Neem voor vragen contact op met Anneke Witte (Business Developer De Bouwcampus) via 015 20 26 070 of a.witte@debouwcampus.nl