De snelweg in 2030

De snelweg in 2030

De snelweg in 2030. Welke technologische mogelijkheden worden nu ontwikkeld die bijdragen aan de weg van de toekomst? De Bouwcampus heeft dit maatschappelijke vraagstuk met opdrachtgevers, opdrachtnemers en onderzoeksinstituten verder uitgediept in het Forum Spoor & Infra op 11 juni jl.. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek Designing a green energy highway with on-road wireless inductive power transfer van Natalia Scheele pakten we dit vraagstuk op.

Geplaatst: 29 juni 2015

Deel deze pagina

De weg van de toekomst

Natalia Scheele is student Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en heeft onderzoek gedaan naar hoe de weg van de toekomst op duurzame wijze kan worden vormgegeven. Tijdens haar onderzoek is ze bijgestaan door Prof.dr.ir. P. Bauer, Head of the DC systems and storage group of Electric Sustainable Energy. Samen schetsten zij het beeld van een groene snelweg in 2030.                                                                               

Inductieladen

De snelweg van de toekomst is gebaseerd op inductieladen. Een belangrijke relatie werd gelegd tussen innovaties en ambities in de automobiel industrie. De ontwikkelingen gaan binnen de automobiel industrie met name over ‘Zero Emissie’ voertuigen. Voorbeelden van inductieladen zijn  een elektrische tandenborstel, een mobiele telefoon en bussen die in Den Bosch in gebruik zijn genomen en zichzelf opladen via in de grond gemonteerde spoelen.

Samenwerken

Om inductieladen mogelijk te maken, zijn andere samenwerkingsmodellen van belang. Een belangrijke stakeholder is de energieleverancier. Denk bijvoorbeeld aan windmolens. Wanneer inductieladen over de snelweg mogelijk zou zijn, kunnen auto’s met veel kleinere accu’s uitgerust worden. Er kunnen dan ook veel langere afstanden afgelegd worden dan nu het geval is tussen laadpalen (ca. 130 km. op een volle accu). Beschikbare energie zou veel beter verdeeld kunnen worden; het zg. ‘peak shaving’. Binnen de huidige technische oplossingen zijn er ook nadelen te benoemen, zoals straling.

Nadat alle benodigde bouwstenen waren doorgenomen, maakten de deelnemers de volgende SWOT-analyse:


Out of the box

Aan de hand van de SWOT-analyse spraken de aanwezigen hun perspectief uit voor het uitwerken van de businesscase. Diverse partijen kregen energie van deze bijeenkomst en gaan met dit onderwerp aan de slag. De partners onderzoeken graag verder of de snelweg in 2030 op deze wijze vormgegeven kan worden en zien dit als een maatschappelijk vraagstuk, waar De Bouwcampus een rol in kan spelen. Rob van Wingerden (Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep) plaatste de opmerking op te passen voor lineair denken. Deze case vraagt juist meer ‘out of the box’ denken en acteren dan we in de sector gewend zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de snelweg van de toekomst? Neem dan contact op met Natalia Scheele viaN.N.Scheele@student.tudelft.nl. Wilt u meer informatie over het Forum Spoor & Infra? Dan kunt u Anneke Witte benaderen via a.witte@debouwcampus.nl of 015 20 26 070.