Internationale kennisdeelmiddag Infravation

Internationale kennisdeelmiddag Infravation

Op 19 oktober presenteerde het Infravation programma zich op De Bouwcampus aan Nederland. Ongeveer 150 mensen, afkomstig uit zowel de private als de publieke sector namen kennis van negen projecten van Infravation die bijdragen aan het verminderen van de levenscyclus- en onderhoudskosten van infrastructuur. De verwachte resultaten, de manier van communiceren daarover en de beoogde wijze van implementatie zijn aan bod gekomen.

 

Geplaatst: 26 oktober 2016

Deel deze pagina

Rijkswaterstaat, coördinator van het Infravation programma, hoopt dat de resultaten van Infravation ná afronding in 2018 zoveel mogelijk worden toegepast. De middag werd mede georganiseerd door De Bouwcampus, het WOW Platform, Bouwend Nederland en NL Ingenieurs, die evenals Rijkswaterstaat hopen dat de deelnemers zijn geënthousiasmeerd over de projecten en zelf contact zoeken met de consortia. Die staan hier zeer voor open.

Overzicht projecten

Hier een overzicht van de projecten en de verwijzingen naar de websites: 

 • FASSTBRIDGE en SUREBridge proberen de LCC van stalen bruggen omlaag te brengen.
 • In SEEBRIDGE wordt met drones geprobeerd een bestaande brug in een BIM (bouwinformatie model) te zetten.
 • SHAPE probeert om met geluidsgolven de sterkte van een brug te monitoren.
 • ECLIPS probeert om "microstructuur" in beton te injecteren. Bij verwarming treedt een fase-overgang op, waardoor het beton minder snel warm wordt.
 • IN HEALROAD wordt zelfherstellend asfalt gerealiseerd.
 • In SEACON wordt zout water gebruikt bij de productie van beton in plaats van zoet water.
 • In ALTERPAVE en BIOREPAVATION wordt gezocht naar hoogwaardiger methodes van asfaltrecycling en naar milieuvriendelijker bindmiddelen.

Infravation

Infravation (Infrastructure Innovation) is een samenwerkingsverband van wegbeheerders uit elf Europese landen, de Verenigde Staten, Israel en de Europese Commissie dat innovaties stimuleert en versnelt door projecten die uitdagingen op het gebied van weg en brug infrastructuur adresseren te co-financieren. Er is daartoe geld bijeengebracht door deelnemende landen waar de EU een zogenaamde top up aan heeft toegevoegd. Deze internationale samenwerking is bijzonder doordat de VS voor het eerst meedoen in een dergelijk Europees programma en doordat er met een “real common” pot wordt gewerkt. Het geld gaat echt de grens over. Dat gebeurt normaal gesproken niet bij internationale projecten. Meestal blijft het geld binnen de landsgrenzen.

De belangrijkste uitdagingen van Infravation zijn:

 • De prestaties van infrastructuur voorspelbaar maken.
 • De levensduur van infrastructuur verlengen.
 • De ontwikkeling van methodes om snel en zonder schade routine onderzoek in de infrastructuur te kunnen doen.
 • Het openhouden van vrachtroutes.
 • Het borgen van de prestaties van infrastructuur onder alle weersomstandigheden.
 • Het verminderen van energiegebruik zowel tijdens de aanleg als tijdens het onderhoud.
 • Het verminderen van gebruik van grondstoffen door hergebruik of recycling.

De Infravation projecten zijn in het najaar van 2015 gestart en kennen een maximale looptijd van 30 maanden. Alle projecten moeten een zogenaamd Technology Readiness Level (TRL) aantonen van 7. TRL levels gaan tot fase 9, dan is de market uptake bereikt. In 2017 zullen de projecten in verschillende landen, waaronder Nederland, hun innovaties demonstreren. Op het internationale programma niveau wordt communicatie en disseminatie verzorgd door Infravation partner FEHRL, een internationaal samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten. Specifiek voor de Nederlandse markt is overeenstemming bereikt en samenwerking tot stand gebracht met het Infra-Innovatie Netwerk dat door CROW wordt gefaciliteerd. Dit platform zal fungeren als vraagbaak voor de Nederlandse markt om zodoende ook in eigen land het gebruik van en kennis over de toekomstige innovaties afkomstig uit het Infravation programma te faciliteren. Zie http://www.crow.nl/infra-innovatienetwerk.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van Infravation: www.infravation.net. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Er is een Infravation LinkedIn group en u kunt Infravation volgen op Twitter.

Voor algemene vragen over het Infravation programma kunt u zich richten tot:
Coordinator Peter Wilbers, peter.wilbers@rws.nl
Call Manager Richard van der Elburg Richard.vander.elburg@rws.nl