• Start
 • Nieuws
 • Inspiratietafel Duurzaam transport in de binnenstad

Inspiratietafel Duurzaam transport in de binnenstad

Inspiratietafel Duurzaam transport in de binnenstad

Transport speelt een belangrijke rol bij bedrijven die zich bezighouden met renovatie en bouwprojecten. Een kernactiviteit mag het echter nog niet genoemd worden. Het draait in deze branche nog vooral om het tijd op tijd bij de klant zijn en het direct beschikbaar hebben van de juiste spullen op locatie. Busjes van installatie- en bouwbedrijven zie je dan ook volop rijden door de Nederlandse straten: helaas nog veel te vaak op fossiele brandstoffen. Met het oog op een duurzame toekomst zullen duurzame alternatieven deze busjes gaan vervangen. Maar hoe zorgen we ervoor dat bedrijven zich hier op tijd en tegen beperkte kosten op kunnen aanpassen? 

Deze vraag wordt beantwoord tijdens de Inspiratietafel Duurzaam transport en de impact op renovatie en bouwprojecten in de binnenstad op 12 januari 2017, georganiseerd door stichting Kien

Geplaatst: 07 december 2016

Deel deze pagina

Waarom duurzamer transport?

Duurzaam transport is onder andere noodzakelijk omdat:

 • in het Energieakkoord van 2013 staat dat de transport- en mobiliteitssector een bijdrage zal leveren door 1,3-1,7 Mton CO2-besparing te realiseren in 2020.
 • vanwege technische en maatschappelijke mogelijkheden de grootste reducties op korte termijn plaats gaan vinden bij het personenvervoer.
 • er nu al steden zijn die minder duurzame auto’s uit de binnenstad weren.
 • er onlangs een Green Deal is getekend om schoon openbaar busvervoer in Nederland te stimuleren.
 • meerdere overheden aangeven dat er in 2030 geen auto’s meer verkocht mogen worden die op fossiele brandstof rijden.

De urgentie voor een duurzaam energiesysteem is vanwege de desastreuze gevolgen van klimaatverandering enorm. Er zijn veranderingen nodig in verschillende sectoren om zo'n systeem te realiseren. Zeker in de transportsector.

Discussieer mee!

Ecofys gaat graag samen met u aan tafel om te discussiëren over de kansen om het transport voor renovatie- en bouwprojecten in de binnenstad te verduurzamen. Na afloop beslissen we met de aanwezige partijen of we een gezamenlijk project gaan opstarten.

De kansen die we gaan bespreken, zijn opgedeeld in vier thema’s:

 1. Minder transport. Met behulp van slimme combinaties van diensten kan voorkomen worden dat er onnodig vaak naar een klant gereden moet worden.
 2. Efficiënter transport. Door het aanpassen van het rijgedrag wordt er minder brandstof gebruikt.
 3. Alternatief transport. Ander transport kan worden ingezet om bij de locatie te komen. Denk aan de fiets.
 4. Alternatieve brandstoffen. Wanneer er toch met de auto gereden wordt, kunnen duurzame brandstoffen gebruikt worden.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de inspiratietafel? Neem dan contact op met stichting Kien via kantoor@stichtingkien.nl

Stichting Kien is partner van De Bouwcampus.