Inkoopplan 2.0

Inkoopplan 2.0

Vandaag is het inkoopplan voor de renovatie van de Nijkerkerbrug op Tenderned gepubliceerd. Dit is uniek, want normaal houdt Rijkswaterstaat zo’n inkoopplan voor zichzelf. Waarom maakt Project DOEN dit inkoopplan wel openbaar? Machiel Galesloot van het projectteam vertelt hier meer over.

 

Geplaatst: 07 maart 2016

Deel deze pagina

Wat is er anders dan bij een ‘normaal’ inkoopplan?

Machiel: “De totstandkoming en inhoud van dit inkoopplan is anders dan dat van andere inkoopplannen. Via een aantal marktconsultaties hebben we marktpartijen hierover mee laten denken. De input van de deelnemers van de marktsessies hebben we vervolgens gedurende een periode van enkele maanden samen met de brancheverenigingen omgezet in een inkoopplan. Aangezien dit inkoopplan gezamenlijk tot stand is gekomen, willen we dit ook graag delen met de markt. De inhoud is ook anders dan van andere inkoopplannen. Niet alles is al helemaal ingevuld, het geeft vooral de filosofie en aanpak van Project DOEN weer.”

Waarom deze aanpak?

Machiel: “Van oudsher schrijft Rijkswaterstaat precies voor wat ze van de opdrachtnemer verwacht. Vanuit Project DOEN wilden we kijken of dat ook anders kon. Ons uitgangspunt is dat samenwerken met de markt in een zo vroeg mogelijk stadium, minder frictie oplevert in de uitvoeringsfase en een eindproduct waar iedereen blij mee is.”

Inkoopplan gepubliceerd…en nu?

Machiel: “Begin april start de uitvraag. Dan gaat het project voor ons pas echt beginnen! Ook dit aanbestedingstraject doen we op een unieke manier, waarbij samenwerking het belangrijkste element blijft. Hoe we dat voor ons zien, is grotendeels al te lezen in het inkoopplan.”  

Jurgen Wicherson van Grontmij: “Ik vond de hele exercitie, het traject naar de aanbesteding toe waarbij afgeweken is van traditionele paden, erg positief! Nu is het natuurlijk spannend of iedereen na de aanbesteding nog steeds blij is.”  

Over Project DOEN

Project DOEN is een pilotproject dat in het voorjaar van 2013 werd gelanceerd door het Opdrachtgeversforum en door Jan Hendrik Dronkers werd geadopteerd als Rijkswaterstaatproject. Project DOEN streeft naar betere samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt. Zonder verspilling door juridisch getouwtrek/juridische rompslomp en overbodige regels streeft het projectteam in samenwerking met marktpartijen naar een zo goed mogelijk product. In dit geval gaat het om de renovatie van de Nijkerkerbrug. Het project is een samenwerking tussen Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, MKB Infra, Vereniging van Nederlandse Constructeurs, Vereniging van Waterbouwers en Rijkswaterstaat.
Lees meer over Project DOEN

Marktvisie

Project DOEN past goed bij de marktvisie die afgelopen jaar door Rijkswaterstaat, brancheorganisaties en marktpartijen gezamenlijk is ontwikkeld en begin van dit jaar is gepresenteerd. Het doel van de marktvisie is om de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en andere (publieke) opdrachtgevers en de markt vorm te geven voor de toekomst. Goede samenwerking is immers in het belang van alle betrokkenen, omdat het gemeenschappelijke doel – het gezamenlijk realiseren van een geslaagd project – centraal staat.
Lees meer over de Marktvisie 

Team Project DOEN, met rechts Machiel Galesloot; in dit artikel aan het woord.