• Start
  • Nieuws
  • Het verhaal van de Dutch Coastline Challenge

Het verhaal van de Dutch Coastline Challenge


Deel deze pagina

Samenleven met het water

Nederland. Land van dijken, duinen en Deltawerken. Van leven onder de zeespiegel, zonder angst of overlast. Al eeuwen beschermen we ons land succesvol tegen de kracht van het water en de grillen van de natuur. Elk dreigend gevaar weten we in te dammen, letterlijk. En als het nodig is, maken we vanuit het water nieuw land, nieuwe polders, nieuwe akkers, nieuwe steden. Het maakt ons een autoriteit en een attractie, maar we realiseren ons nauwelijks nog hoe bijzonder dat allemaal is. Dit unieke lage land maken we samen: slimme ingenieurs, daadkrachtige waterbouwers, visionaire bestuurders en zeventien miljoen andere nuchtere Nederlanders. We leven met het water. En het water leeft met ons. Elke dag.

Toch breken er nu spannende tijden aan. Het veranderende klimaat laat de zeespiegel meer en sneller stijgen dan we in voorgaande eeuwen gewend zijn geraakt. Dat stelt de hele wereld voor de uitdaging om duurzamer te leven, minder CO2 uit te stoten, zodat de temperatuur op aarde minder snel stijgt. Wij in Nederland krijgen daar nog een extra opgave bij: we zullen onze verdediging tegen het water opnieuw onder de loep moeten nemen. Want hoezeer de hele wereld ook z’n best zal doen, de zee gaat hoe dan ook tot grote hoogten stijgen. Dus moeten we op zoek naar oplossingen die onze kustlijn duurzaam versterken. Op basis van bestaande technieken en alles wat we samen nog aan innovaties kunnen bedenken. Nieuwe technologie en nieuwe circulaire materialen, die onze kust niet alleen veiliger maken, maar ook een rol kunnen geven in bijvoorbeeld de opslag van energie of het zuiveren van de lucht. De kust als de plek waar we ons land beschermen, nieuwe duurzame toepassingen realiseren en tegelijkertijd de uitstoot van CO2 helpen tegengaan. Drie-dubbel-duurzaam dus. Dat is de Dutch Coastline Challenge: samen blijven leven met het water op een manier die het klimaat niet verder aantast.

Uiteindelijk is dat een uitdaging voor iedereen. Maar om te beginnen is het aan de experts bij overheid, kennisinstellingen en bedrijven om al hun vernuft samen te brengen. Daarom heeft een grote groep denkers en doeners zich op initiatief van een aantal waterbouwers en Rijkswaterstaat rond deze challenge verenigd. Samen proberen ze te komen tot een stip op de horizon, een klimaatbestendige kustlijnzorg, en tot concrete actie om daaraan invulling te geven. Van pilots en experimenten tot nieuwe manieren van samenwerken, concrete investeringen en ondersteunend beleid: alles wat nodig is om vandaag aan de slag te gaan en morgen het verschil te maken. Wil je ook meedoen? Sluit je aan!