• Start
  • Nieuws
  • Herijking Innovatieagenda RWS: Grote kloof tussen RWS en markt

Herijking Innovatieagenda RWS: Grote kloof tussen RWS en markt

Herijking Innovatieagenda RWS: Grote kloof tussen RWS en markt

De Innovatieagenda van Rijkswaterstaat maakt duidelijk welke innovatievragen de komende jaren (2015-2020) prioriteit hebben voor Rijkswaterstaat. De Innovatieagenda is tot stand gekomen in samenwerking met de markt, ingenieursdiensten, kennisinstellingen en andere overheden en bedoeld om te gebruiken bij besluiten over de focus van eigen innovatieactiviteiten, zowel op de korte als de lange termijn. Daarnaast is de Innovatieagenda een uitnodiging tot samenwerking aan alle partners van Rijkswaterstaat.

Geplaatst: 28 maart 2017

Deel deze pagina

In de Innovatieagenda is aangegeven dat met enige regelmaat herijking nodig zal zijn. Tijdens de bijeenkomst op 6 maart wordt op De Bouwcampus met de groep deelnemers gezocht naar de invulling van het proces van herijking, waarbij zowel de inhoud als de werkwijze van de Innovatieagenda aan de orde komt.

In het eerste gedeelte worden de ervaringen van de deelnemers vanuit de markt onderling besproken, terwijl de deelnemers vanuit RWS meeluisteren. Daarna delen de deelnemers vanuit RWS hun ervaringen onderling, terwijl de deelnemers vanuit de markt meeluisteren. In beide gevallen wordt achteraf door de luisteraars gereageerd. In het tweede gedeelte wordt, onder regie van de voorzitter, in een open gesprek gediscussieerd over hoe het proces van herijking invulling gegeven kan worden. Tot slot wordt gereflecteerd op de sessie. Dit alles ter input van de herijking van de Innovatieagenda.

Deelnemers

Bij de bijeenkomst waren de volgende personen aanwezig:

Ad van ’t Zelfde (BAM), Bart Smolders (Siemens), Dineke van der Burg (RWS) , Gijsbert de Jong (RWS), Han de Wit (Tauw), Hessel Voortman (Arcadis), Jacolien Eijer (NLingenieurs), Jeannette van Haren (RWS), Jesper Betsman (De Bouwcampus), Jolande de Jonge (RWS), Joris Vijverberg (RWS), Judith van de Geer (voorzitter), Maarten van der Vlist (RWS), Majorie Jans (De Bouwcampus), Vincent van Gool (Boskalis).

Opvallende uitkomst: er is een grote kloof

Tijdens de verschillende sessie bleek er een grote kloof tussen RWS en de vertegenwoordigers van de markt. De marktpartijen hebben vooral de indruk dat de Innovatieagenda bedoeld is voor kennisinstellingen om kennis te ontwikkelen. De marktpartijen missen ruimte en vrijheid om de innoveren. RWS was zich niet bewust van deze beleving van de markt en was verrast door wat er gezegd werd. Binnen RWS erkende men wel dat er vooral vraaggestuurd gewerkt wordt, en dat er weinig rekening wordt gehouden met de markt.

Lees hier het uitgebreide verslag.

Waarom op De Bouwcampus?

De Bouwcampus is de ontmoetingsplaats voor bedrijfsleven, opdrachtgevers en kennispartijen. Hier vindt op neutraal terrein de pre-concurrentiële dialoog plaats, voornamelijk in co-creatie. Daarmee daagt De Bouwcampus deelnemers uit om open en transparant écht samen te werken aan maatschappelijke opgaven. Dit alles met het oog op het komen te komen tot nieuwe innovaties en het optimaal implementeren van vernieuwingen en verbeteringen.