• Start
  • Nieuws
  • Grip op de Maas, robuust en toekomstbestendig

Grip op de Maas, robuust en toekomstbestendig

Grip op de Maas, robuust en toekomstbestendig

UITNODIGING

De Bouwcampus nodigt u namens Rijkswaterstaat uit om in een serie van vier bijeenkomsten mee te denken over de vervanging van de stuwen in de Maas.

Geplaatst: 30 april 2015

Deel deze pagina

Aanleiding

Vanaf de 20-er en 30-er jaren van de vorige eeuw zijn natte kunstwerken zoals sluizen, stuwen en gemalen, gebouwd om het hoofdwatersysteem aan de wensen van de samenleving aan te passen. Na de aanleg verschoof de aandacht naar beheer en onderhoud. Inmiddels zijn de oudste kunstwerken aan vervanging toe. Dat is een grote en complexe opgave: een opgave die te groot is voor Rijkswaterstaat alleen en ook de oplossing is (nog) niet direct helder. Aan de hand van concrete projecten willen we de gedachtenvorming en kennisontwikkeling over de vervangingsopgave op gang brengen.

Voor Rijkswaterstaat is de pré-concurrentiële en neutrale omgeving van De Bouwcampus de ideale plek om samen met de markt, kennispartners en beheerders aan deze opgave te werken. De ontwikkelde kennis kan vervolgens worden benut voor gelijksoortige opgaven.

Stuwen in de Maas

Vervanging van de stuwen in de Maas is de eerste opgave waaraan Rijkswaterstaat in een co-creatieproces op De Bouwcampus samen met u wil werken. Op basis van recent onderzoek is de huidige gedachtenlijn voor vervanging als volgt kort samen te vatten: scheepvaart is de belangrijkste beleidsdoelstelling voor de Maas, en met een 1-op-1 vervanging (de stuwen vervangen op dezelfde locatie en met dezelfde functionaliteit) wordt de scheepvaart het sterkst gestimuleerd.

Samen met u willen we de bovenstaande gedachtenlijn toetsen en op zoek gaan of er een optimaler ontwerp (anders dan 1:1 vervanging) voor de inrichting/het functioneren van de Maas als transportnetwerk mogelijk is.

Daarbij spelen ook de volgende onderwerpen een rol: hoe houden we rekening met het feit dat de levensduur van constructies (80-100 jaar) groter is dan de beleidshorizon (20-30 jaar)? En hoe gaan we om met veranderingen gedurende de uitvoeringsperiode (10-30 jaar) zoals maatschappelijk, economisch, klimatologisch, beschikbare kennis en beschikbare techniek?  

De uitkomsten van de vier bijeenkomsten worden benut om de vervangingsstrategie verder uit te werken.

Programma

De globale opzet van het programma is als volgt:

Eerste bijeenkomst - 2 juni - locatie De Bouwcampus Delft
Opening door Jan Hendrik Dronkers (Directeur Generaal Rijkswaterstaat) en Wim van Hengel (projectleider Rijkswaterstaat). Verkennen en brainstormen wat aan de vraag over de stuwen in de Maas vast zit; waar hebben we het daadwerkelijk over?

Tweede bijeenkomst - 23 juni - komt te vervallen
Tijdens de zomerperiode gaan de gelegenheidsteams die ontstaan zijn in de eerste bijeenkomst aan de slag met het verder vormgeven van het proces.

Verdiepingstraject - juli tot 17 september - locatie De Bouwcampus Delft
Uitnodigen en begeleiden van drie teams met een gemengde samenstelling, die tegen een vergoeding een aantal mogelijke systeemalternatieven en bijbehorende investeringspaden verdiepen.

Derde bijeenkomst - 17 september - locatie De Bouwcampus Delft
Discussie over systeemalternatieven en investeringspaden voor vervanging op basis van de uitwerking door de drie teams.

Vierde bijeenkomst - 29 september locatie De Bouwcampus Delft:

1. Einddiscussie over de oogst

2. Evaluatie: doen we het zo goed met elkaar?

3. Afsluitende toespraak door Theo van de Gazelle, pDG Rijkswaterstaat.

De bijeenkomsten vinden plaats van 16.00 – 19.30 uur (voor catering wordt gezorgd). Inloop is vanaf 15.30 uur.

De resultaten van de bijeenkomsten worden vastgelegd en openbaar gemaakt, onder andere op de website van De Bouwcampus.

Experts gezocht!

Voor deelname aan de bijeenkomsten zoeken wij experts die bezig zijn met vervangingsopgaven en die gedurende het gehele programma actief willen meedenken in dit complexe vraagstuk. Het kunnen denken op systeemniveau is essentieel. Wij zoeken mensen die het belang van de BV Nederland voorop stellen en die kunnen schakelen tussen de korte en lange termijn.

Nadere informatie kunt u opvragen via info@debouwcampus.nl.