Expeditie naar Madaster

Expeditie naar Madaster

Op 7 juni was de Open Leeromgeving op expeditie bij Madaster. Madaster presenteert zichzelf als het kadaster voor materialen met als doel afval te elimineren door materialen, met behulp van een paspoort, een identiteit te geven.

Geplaatst: 12 juni 2019

Deel deze pagina

Expeditie madaster 3Het materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. In zijn informatieve presentatie liet Pablo van den Bosch, boardmember bij Madaster, er geen twijfel over bestaan dat hij vindt dat we bewuster om moeten gaan met onze wereld en dat dit de manier zou kunnen zijn. Dat technologie daarbij de enabler van verandering is. De manier waarop informatie wordt gedeeld is bij een circulaire economie cruciaal. De wijze waarop je informatie deelt en hoe je dat registreert is cruciaal. Pablo ziet hiervoor een toekomst in ‘machine learning’ dat uiteindelijk zal transformeren naar Artificial Intelligence.

Daarbij richt de ambitie van Madaster zich op 4 aspecten:
1. Object dossier
2. Materialenpaspoort
3. Financiële validatie
4. Circulaire index

Over punten 1 en 2 vragen we Pablo of Madaster deze als eenmalige statische invoer ziet of dat er ook oog is voor relevante levensloopdata. Dat laatste is het geval. Hij geeft aan dat het toevoegen van geïnterpreteerde sensordata aan hun dienst zeker een ambitie voor de toekomst is. Het met een civieltechnische bril analyseren van sensordata van constructies past niet bij de core activiteiten van Madaster. Daar lijkt dus een belangrijk raakvlak te liggen naar andere kennis en technologie. Andere vragen die het de Open Leeromgeving geeft is hoe je punt 3 en 4 kan vertalen naar concrete beprijzing waarbij oog is voor toekomstige vraag en aanbod in circulaire materialen en componenten. Ook denken wij dat het uniformeren en standaardiseren van de input aandacht vraagt. De gedachtewisseling met Madastar gaf ons weliswaar niet alle antwoorden maar waarschijnlijk is dat ook de zoektocht in de circulaire economie waar ‘we’ met zijn allen in zitten.

Bekijk hier de presentatie van Madaster.