5 vragen over winnaars Innovatieprijs 2017

5 vragen over winnaars Innovatieprijs 2017

Vorige maand werd tijdens de InfraTech2017 de Innovatieprijs uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen om mensen uit de sector aan te sporen baanbrekende ideeën te lanceren voor de aanleg en het onderhoud van infrastructuur in de breedste zin van het woord. Deze editie waren er 43 inzendingen. ShimLift en Project KIS waren de winnaars van de innovatieprijs 2017.

Om inzichtelijk te maken om welke ideeën het nu gaat, zocht De Bouwcampus de antwoorden op een aantal vragen.

Geplaatst: 07 februari 2017

Deel deze pagina

ShimLift – winnaar in categorie product innovatie

1. Wat houdt het product precies in?
De ShimLift maakt het mogelijk de ruimte tussen dwarsligger en spoorstaaf te verstellen. Met name bij de overgang van ballastspoor naar betonspoor, zoals bij bruggen en overwegen. De verzakking leidt tot hinderlijk stoten in de trein en dure werkzaamheden om het spoor opnieuw ‘op te schudden’ en stabiel te leggen. ShimLift is een uitkomst voor locaties waar de spoorligging moeilijk kan worden onderhouden. Verzakking van dwarsliggers tot 30 millimeter kan hiermee worden gecompenseerd.

2. Welke partijen werkten aan dit project?
ShimLift is een product van BAM en Movares.

3. Wat vond de jury ervan?
De jury was erg te spreken over de combinatie van ‘simpelheid’ met ‘ingenieusheid’. De jury noemt ShimLift in het juryrapport een ‘innovatie met een vernieuwd karakter, met hoog maatschappelijk nut en export potentieel.’

4. Hoe reageerden de winnaars?
Jelte Bos, consultant bij Movares: 'Ik was zeer verrast. Dit hadden we niet zien aankomen. Grandioos! We waren al erg vereerd met de nominatie. Bovendien waren de inzendingen zeer divers en moeilijk met elkaar te vergelijken. Het was moeilijk in te schatten wie zou gaan winnen.' Jens Jansen, onderhoudsengineer bij BAM Infra: ‘Mooi dat we de Innovatieprijs hebben gewonnen. Dit geeft weer extra exposure voor de ShimLift, zodat die nog meer toegepast kan gaan worden. Met als voordeel voor vervoerders en daarmee ook de reizigers, dat er minder mechanisch onderhoud aan het spoor uitgevoerd hoeft te worden.’ Jelte Bos: ‘Dit betekent dat er dus netto meer tijd is om treinen te laten rijden. Bovendien zal bij consequente toepassing het comfort voor de reiziger verhoogd worden, omdat de trein minder zal schokken. Deze prijs is een mooie verdienste voor iedereen die hard gewerkt heeft aan ShimLift.’

5. Hoe nu verder?
'Het product wordt nu landelijk ingezet. Alle publiciteit na het winnen van de Innovatieprijs zal daar zeker aan bijdragen. Doordat ShimLift meer verkocht wordt, kunnen we investeren in doorontwikkeling van het product en nieuwe varianten ontwikkelen voor dwarsliggertypen waar tot nu toe nog geen ShimLift voor beschikbaar was. Dit is niet alleen landelijk, ook in Duitsland lopen inmiddels proeven en hopelijk volgen nog andere landen.'

Bekijk ook de poster van dit project. 

winnaars innovatieprijs

Project KIS – winnaar in de categorie project innovatie

1. Wat houdt het project precies in?
Dit project gaat over het versterken van de primaire waterkering tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS). De totale lengte van het traject is 17 kilometer, waarvan ongeveer 10 kilometer moet worden versterkt. Kenmerkend voor dit traject is het grote aantal panden dat langs of zelf in de dijk staat: zo’n 450. Deze panden stonden een goede en duurzame oplossing lange tijd in de weg, dus moest er nagedacht worden over innovatieve oplossingen. En die zijn er gekomen, onder meer door de toepassing van boorpalen, het bouwen van opvijzelbare woningen en een klimaatdijk. Maar ook door gebruik te maken van Internet of things, augmented reality en de inzet van drones. Bij dit alles stonden de bewoners centraal. 

2. Welke partijen werkten aan dit project?
Waterschap Rivierenland, Mourik en BESIX werkten samen aan dit project.

3. Wat vond de jury ervan?
In het juryrapport meldt de jury: ‘Wat dit project bijzonder maakt, en daarmee ook de winnaar, is de enorme combinatie van innovatieve concepten in een complex project en optimaal omgevingsmanagement. Dat kan je niet alleen met een projectteam. Heel het bedrijf moet innovatief aan de slag, samen met alle betrokken partijen.'

4. Wat was de reactie van de winnaars?
‘We zijn erg trots dat we de winnaar zijn geworden van de InfraTech Innovatieprijs en de Publieksprijs,’ vertelde Jaap Kruijt, directeur van aannemer Mourik/Besix eerder aan Bouwend Nederland. ‘Naast veel innovatieve technieken, hebben we ook sociale innovatie toegepast. Het draait uiteindelijk toch om het scheppen van het juiste sociale klimaat. Want alleen zo kun je samen met de opdrachtgever en andere partijen tot innovatieve ideeën komen.’

5. Hoe nu verder met andere dijken?
Project KIS is een mooi voorbeeld uit het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De komende jaren moet een groot aantal dijken in hoog tempo in orde worden gebracht. De gemiddelde kostprijs hiervoor moet omlaag om tekorten te voorkomen en innovaties zijn daarbij erg belangrijk. ‘Innovatie is bij ons niet voor niets een doel en niet alleen een middel,’ aldus Richard Jorissen, programmadirecteur HWBP. HWBP is blij met project KIS. Roeland Hillen, programmadirecteur: ‘Omdat iedere dijkversterking maatwerk is en overal andere oplossingen gekozen kunnen worden, is alles wat zich in de praktijk bewijst aan goede ideeën om dijkversterking sneller, goedkoper of beter te maken, welkom.’

Bekijk ook de poster van dit project.