Derde co-creatiesessie MultiWaterWerk

Derde co-creatiesessie MultiWaterWerk

De centrale vraag van MultiWaterWerk (MWW) luidt: hoe kan standaardisatie helpen bij de vervanging van 52 sluizen? De derde bijeenkomst van MWW, op 5 oktober, stond in het teken van het verrijken van de verschillende thema’s - die bijdragen aan de centrale vraag - en het onderzoeken hoe we de thema’s verder kunnen brengen. Dit gebeurde door een breed scala aan partijen. De middag begon met een korte terugblik op het proces en een vooruitblik naar de komende sessies, door dagvoorzitter Pieter van der Zwet (MWH) en Egon Janssen (De Bouwcampus).  

 

Geplaatst: 26 oktober 2016

Deel deze pagina

Het doel van deze co-creatiesessie: ‘De 5 onderwerpen die bijdragen aan de centrale vraag (hoe kan standaardisatie helpen bij de vervanging van de 52 sluizen) verrijken elkaar met kennis en het netwerk. Daarnaast onderzoeken we met elkaar op welke manier we verder gaan. Dit kan bijvoorbeeld een experiment zijn of een prototype.’

De thema’s die tijdens de sessie gepresenteerd werden, door de zogeheten thematrekkers, zijn: 

  1. Energie/ CO₂ en standaardisatie, Manon Jütte
  2. Klanteisen, contractvorm en marktbenadering, Tony Rikken
  3. Relatie Standaardisatie & LCC, Wouter van der Wiel
  4. Modulair Bouwen & dynamische standaard, Jan Dirk van Duijvenbode
  5. Scenario’s en nieuwe concepten, Bard Louis

Tijdens de bijeenkomst is er in de wandelgangen een nieuw onderwerp ontstaan. Daarmee is er een 6e thema bijgekomen, namelijk ‘Bediening en besturing’, onder leiding van Thijs Ruland.

Na de presentaties konden de deelnemers in verrijkingssessies hun aanvullingen, opmerkingen of ideeën meegeven aan de verschillende themagroepen. Binnenkort volgt er een volledig verslag met meer inhoudelijke informatie over de thema’s en de input van de aanwezigen.

MWW 5okt presentatie klein Mww 5okt subgroep klein

We kijken terug op een succesvolle co-creatiesessie met enthousiaste deelnemers. Wel is er nog een concretiseringsslag van de themagroepen nodig om te komen tot een concreet voorstel dat gepresenteerd kan worden in de vierde en laatste sessie. Om dit in goede banen te geleiden wordt er door De Bouwcampus op 8 november een sessie belegd voor de thematrekkers.

MEER INFORMATIE EN SFEERIMPRESSIE

Meer informatie over de vernieuwingsopgave MultiWaterWerk vind je in het co-creatielab op de website van De Bouwcampus. Houd het co-creatielab ook in de gaten voor het volgende verslag.

Bekijk het fotoalbum voor een sfeerimpressie van de co-creatiesessie op 5 oktober.  

Vragen? Neem dan contact op met Egon Janssen, Business Developer De Bouwcampus, via 015 20 26 070 of e.janssen@debouwcampus.nl 

MWW 5okt subroep2 klein MWW 5okt eten klein