De meerwaarde van Value Engineering

De meerwaarde van Value Engineering

Moeten we de focus leggen op kosten besparen of waarde toevoegen? Of is allebei mogelijk als we een brug willen vervangen, infrastructuur willen aanpassen of winkels en kantoren willen herbestemmen? Value Management laat zien dat deze belangrijke doelen goed naast elkaar te realiseren zijn. Maar wat is Value Management en welke meerwaarde heeft dit instrument? Donderdag 22 september jl. organiseerde stichting De Bouwcampus in samenwerking met Dutch Association of Cost Engineers (DACE) een workshop Value Engineering voor haar partners. Ruim 40 professionals, werkzaam in verschillende sectoren, woonden de workshop bij.

Geplaatst: 27 september 2016

Deel deze pagina

In haar welkomstwoord schetst Majorie Jans (directeur stichting De Bouwcampus) de oude werkelijkheid waarbij het ontwerp van een bouwwerk leidend was. In huidige projecten spelen zaken als functionaliteit, aanpasbaarheid en kosten een steeds groter wordende rol. Juist in het vinden van de balans tussen dergelijke aspecten kan Value Engineering meerwaarde bieden.

Hét vakgebied Value Management, waar Value Engineering onderdeel van is, wordt gedoceerd door DACE. Dit is een onafhankelijke vereniging die in de gehele technische sector actief is om Cost Engineering te ontwikkelen. Dit vakgebied is breder dan alleen Value Engineering en behelst het analyseren, begroten, plannen en bewaken van kosten in investeringsprojecten. Door middel van het maken van een functieanalyse- en het toepassen van creatieve technieken wordt gezocht naar waardeverbeteringen. Dit resulteert naast kostenreducties ook in een verbeterde balans tussen kosten, kwaliteit en tijdsbeslag en biedt gelijktijdig inzicht in de risico’s.

Waardeverhoging

Met een pakkend voorbeeld schetsen Timme Hendriksen (Value Manager bij Prorail) en Anand Ramdien (hoofd Value Engineering bij RWS), beiden verbonden aan DACE, dat de overkluizing van de A9 bij Amsterdam een waardeverhoging voor de omgeving betekent. Het ontwerp van het beoogde park op de overkluizing was in eerste instantie ingestoken vanuit de aansluiting bij de reeds bestaande omgeving. Echter bleken de gemaakte ontwerpkeuzes dusdanige realisatie kosten met zich mee te brengen dat het project te kostbaar werd. In plaats van het uitkleden van het project is door middel van een Value Engineering traject terug geredeneerd naar de functie die het park moet bieden voor de omgeving. Vanuit dat startpunt is het ontwerp aangepast waardoor de beoogde waardevermeerdering voor de omgeving is gewaarborgd in een betaalbaar project.

Het plenaire deel van de workshop werd afgesloten met een beeldende animatie over Value Engineering. Tijdens de parallelsessies die volgden is aan de hand van een case in zes groepen nader ingegaan op het nut en de noodzaak van Value Engineering. Door de verscheidenheid aan disciplines van de aanwezigen werd de opgave om de kernfunctie van de verdiepte ligging van een provinciale weg, de N237 te Soesterberg te bepalen door de verschillende groepen vanuit verschillende invalshoeken ingevuld.

  

Andere functies

Een conclusie was dat het niet de verbindende functie van de weg zelf, maar het verdwijnen van de barrièrewerking bij Soesterberg de kernfunctie was. Van origine hebben wegen natuurlijk doorgaans een verbindende functie. Door middel van een benadering via Value Engineering wordt duidelijk dat de ogenschijnlijke functie niet altijd de juiste hoeft te zijn. Zo kunnen andere functies zoals de leefbaarheid in Soesterberg uiteindelijk een grotere meerwaarde krijgen.

Juist de andere functies en het koppelen van deze functies aan het originele ontwerp waren volgens een andere groep de meerwaarde van Value Engineering. ‘Het is hierbij echter wel van belang in welke fase een project zich bevindt’, zo werd gesteld. Voor de ontwerpfase zouden vanuit strategisch oogpunt de primaire functies en mogelijke additionele functies reeds bepaald moeten zijn. Geconcludeerd werd dat hoe eerder Value Engineering in het project wordt toegepast hoe groter de meerwaarde is. Niet in de laatste plaats omdat het detailniveau van het project groter wordt gedurende de looptijd van een project waardoor de creativiteit steeds verder beperkt wordt.

De plenaire afsluiting concludeerde dat de balans tussen tijd, kosten en kwaliteit in de gebouwde omgeving steeds belangrijker wordt. Value Engineering verenigt partijen, versnelt processen en voorkomt fouten waarbij de wijze en mate van toepassing voor elk project anders is. Precies daar ligt dan ook de rol van de Value Engineer. In de aanbestedingen van de grote opdrachtgevers in Nederland maakt Value Engineering steeds vaker deel uit van de eisen waardoor het belang van kennis van Value Engineering van groot belang is voor de bedrijfsvoering van de partners van De Bouwcampus.

Sfeerimpressie

Bekijk het fotoalbum voor een sfeerimpressie. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over Value Management of activiteiten op De Bouwcampus? Neem dan contact op met Anneke Witte, via a.witte@debouwcampus.nl of 015-20 26 070.

  

Fotograaf: Dick van Baarsel