• Start
  • Nieuws
  • ‘De Bouwcampus is de katalysator tussen samenwerkende partijen in de bouwketen’

‘De Bouwcampus is de katalysator tussen samenwerkende partijen in de bouwketen’

‘De Bouwcampus is de katalysator tussen samenwerkende partijen in de bouwketen’

Roland Vissers (43) is vier jaar geleden als zelfstandig ondernemer gestart met De Libero. Al vanaf zijn eerste jaren als Delftse lucht- en ruimtevaart ingenieur was hij voortdurend op zoek naar het vergroten van de maatschappelijke relevantie van zijn werkzaamheden. Zo trad hij in 2002 als project- en programmamanager toe tot ‘het korps’ van Rijkswaterstaat met één duidelijke missie: de Nederlandse bouwsector helpen er een topsector van te maken. Nu hij zelfstandig ondernemer is, helpt hij organisaties in hun ontwikkeltrajecten. 

Geplaatst: 28 april 2017

Deel deze pagina

‘Onder druk van de maatschappij weten heel veel organisaties wel waar ze naartoe zouden moeten ontwikkelen, maar hoe ze dat moeten realiseren is vaak een tweede, iets waar ze mee worstelen. Daarom help ik hen bij het vertalen van hun strategie, neem hen bij de hand bij de implementatie van de vereiste acties en zorg ik ervoor dat de resultaten ook worden verankerd in de organisatie. In mijn aanpak richt ik mij direct op de ontwikkeling van de organisatie zelf zodat zij van het traject leert en bij een volgende verandering zelfredzaam is.’

Wellicht een kleine link naar de naam Libero?
‘Jazeker! Als een Libero, met veel inzicht door overzicht. Ik ben er van overtuigd dat als jij systematisch naar jouw organisatie kijkt, je al snel de zwakke plekken ziet waar heel gerichte kleine omzettingen nodig zijn om de organisatie lerend te krijgen. Op weg naar de doelen die je beoogt. Daar heb je geen klassieke veranderprogramma’s voor nodig, die vind ik gewoonweg te traag. Bovendien gaan ze er vanuit dat een verandering een opgave is met een kop en een staart. Ik geloof niet in een dergelijke mindset.’

Is dat wat jou drijft, organisaties letterlijk ‘beter’ maken?
‘En dan met name bedrijven die dicht tegen de maatschappij aan bewegen. Want als de maatschappij nu iets anders wil, dan horen organisaties wel de vraag of eis voor verandering of verbetering, maar ze weten niet hoe ze daar concreet en snel handen en voeten aan kunnen geven. Daar help ik hen graag bij.’

Hoe zie jij jouw rol in de sector?
‘Als verbinder. Als kleine speler word ik nergens als bedreiging gezien. Dankzij mijn brede netwerk en partnership met De Bouwcampus kan ik op onafhankelijke wijze verschillende perspectieven ophalen en die vertalen naar wat het beste is voor die organisaties. Daar wordt dus iedereen beter van. Veel publieke opdrachtgevers zijn nog te veel naar binnen gekeerd en te veel opdrachtnemers denken nog langs de smalle lijn van één project. Willen we als sector de volgende stappen maken, dan is het heel belangrijk dat zij het spectrum in zijn geheel gaan zien. Ik zie daar overigens mooie kansen voor De Bouwcampus als onafhankelijk platform.’

Stel je hebt een cameralens waarmee je op de bouwsector kunt inzoomen - wat heeft dan jouw aandacht?
‘Het op een succesvolle manier uitrollen van projecten met maatschappelijk belang. Dankzij de discussies van de afgelopen jaren is er veel focus op het professionaliseren van dergelijke projecten; vermindering van faalkosten, efficiënter werken, meer samenwerken, elkaar beter begrijpen. Maar de discussie concentreert zich steeds op de kritische succesfactoren op dat smalle lijntje tussen opdrachtgever en -nemer voor één opgave. Je kunt stellen dat de bouwsector behoorlijk projectized is. Ik ervaar echter dat “hoe goed je het doet” op zo’n opgave, in hoge mate bepaald wordt door de manier waarop de organisatie er omheen is georganiseerd; hoe wordt bestuurd, hoe gaat zij met human resources om of met het beschrijven van werkwijzen en het ontsluiten ervan naar projecten. Dus, uiteindelijk bepalen besturing, human resource en systemen in the long run hoe goed je het doet in deze projecten en vooral of je er steeds beter in wordt. Maar, die punten staan helemaal niet ter discussie in de groei naar een topsector. Dus ik richt mijn cameralens op dat bredere perspectief bij grote maatschappelijk opgaves en benadruk ook dat organisaties zelf met hun ontwikkeling en professionalisering bezig moeten zijn om bij te blijven.’

Wat kan jouw aansluiting bij De Bouwcampus daar voor jou in betekenen of bijdragen?
‘Ik kom hier in contact met mensen die op dat beslissingsniveau staan in organisaties, mensen die geloven dat ze meer met de ontwikkeling van hun eigen organisatie bezig zouden moeten zijn om goed te kunnen presteren op de lange termijn.’

Wat breng jij De Bouwcampus?
‘De Nederlandse bouw- en infrasector is hard op weg om de volgende systeemsprong te maken. De Libero en haar netwerkpartners zijn er van overtuigd dat dit vanuit een onafhankelijke positie in de bouwketen moet worden aangejaagd. Daarom is De Bouwcampus wat ons betreft de katalysator tussen samenwerkende partijen in de bouwketen. Wij voorzien een stevige rol voor De Bouwcampus en dragen daar met onze kennis, ervaring en netwerk graag aan bij.’ 

Door Barbara van Baarsel - Buro Barcode

Iedere maand vertelt een van de relaties van De Bouwcampus wat voor hem of haar de toegevoegde waarde van De Bouwcampus is en hoe hij/zij zelf kan bijdragen aan het succes ervan. Lees ook de mening van: 

Jan Hendrik Dronkers, Rijkswaterstaat
Edwin de Kuiper, Ballast Nedam
Henk Homberg, TBI Bouw
Joep Rats, Bouwend Nederland
- Bernard Wientjes, Taskforce De Bouwagenda

Roland Vissers