• Start
  • Nieuws
  • ‘De Bouwcampus is de fysieke plek waar drie netwerken samenkomen'

‘De Bouwcampus is de fysieke plek waar drie netwerken samenkomen'

‘De Bouwcampus is de fysieke plek waar drie netwerken samenkomen'

Joep Rats (41) is directeur economische- en verenigingszaken bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland is het collectief van 4.300 bouwondernemers die werken aan de maatschappelijke behoefte op het gebied van bouw, infrastructuur en natuur. ‘Samen ontwikkelen we collectieve kennis en kunde, daar is in de bouw behoefte aan omdat het een project gedreven markt is.'

Geplaatst: 12 april 2017

Deel deze pagina

Wat is de rol van Bouwend Nederland?
’Bouwend Nederland moet haar ‘bestaansrecht’ bewijzen en meerwaarde bieden aan de leden, maar ook aan de stakeholders. We bedienen leden door de stem te zijn van de bouw en door brancheontwikkeling in de sector te versterken enerzijds. Anderzijds werken we samen met relevante partijen aan de behoeftes in Nederland ten aanzien van bouwen. We kunnen niet zonder onze leden en stakeholders en we zijn er om het contact tussen hen te blijven faciliteren, als een netwerkspil.’

Hoe zie je jouw rol in de sector?
‘Het is mijn rol om hier inhoudelijke programma’s voor te organiseren; om op deze manier bedrijven bij elkaar te krijgen. Hoe ik dat doe? Voornamelijk door veel in gesprek te zijn met ondernemers en stakeholders zodat we weten wat er bij hen speelt, waar zij behoefte aan hebben en welke onderzoeken we vervolgens kunnen doen ten behoeve van het collectief.’

Stel  je hebt een cameralens waarmee je op de bouwsector kunt inzoomen, wat is dan jouw focuspunt voor 2017? Ofwel: wat heeft jouw aandacht?   
‘Ik vind het belangrijk dat we als totale sector slimmer worden. Dat we intelligenter - dus ook beter - opdrachten in de markt zetten. Slim investeren zorgt voor het aantrekken van slimme mensen, met als resultaat een aantrekkelijke sector. Ik wil dat daar dit jaar nog programma’s voor komen.’

Hoe kan De Bouwcampus hieraan bijdragen?   
‘De Bouwcampus is de fysieke plek waar we met drie netwerken samenkomen; aannemers, opdrachtgevers en kennisinstellingen. Als een propeller zorgen we voor goed overleg en actie. We zijn goed aan het oefenen, en mede dankzij De Bouwagenda kunnen we dit jaar gezamenlijk nog meer inspelen op de opgaves waar Nederland voor staat. Het is namelijk een heel inhoudelijke agenda, zonder dat we weer aan de slag gaan met rapport X of Y met zes knelpunten. Het gaat nu echt om ‘bruggen bouwen’, heel pragmatisch en innovatief.’    

Door: Barbara van Baarsel – Buro Barcode

Iedere maand vertelt een van de relaties van De Bouwcampus wat voor hem of haar de toegevoegde waarde van De Bouwcampus is en hoe hij/zij zelf kan bijdragen aan het succes ervan. Lees ook de mening van: 

Jan Hendrik Dronkers, Rijkswaterstaat
Edwin de Kuiper, Ballast Nedam
- Henk Homberg, bestuurslid stichting De Bouwcampus
- Roland Vissers, De Libero
- Bernard Wienstjes, Taskforce De Bouwagenda

Joep Rats