• Start
  • Nieuws
  • De Bouwagenda en het regeerakkoord: de basis is gelegd, de sector is aan zet

De Bouwagenda en het regeerakkoord: de basis is gelegd, de sector is aan zet

De Bouwagenda en het regeerakkoord: de basis is gelegd, de sector is aan zet

“Dit is het moment om aan de slag te gaan”. Tijdens de bijeenkomst van de Bouwcoalitie is Bernard Wientjes duidelijk: het heeft even geduurd voordat er een regeerakkoord lag, maar nu het er is moeten we allemaal de handen uit de mouwen steken en doorpakken. Het regeerakkoord biedt daarvoor een uitstekende basis, groen en ambitieus en voldoende handreikingen voor de bouwsector om eerste stappen te zetten naar het bereiken van de lange termijn doelen.

Geplaatst: 26 oktober 2017

Deel deze pagina

Volle kracht vooruit

Tijdens de bijeenkomst van de Bouwcoalitie van 24 oktober is de sfeer positief, vol van daadkracht en realisme. Er zijn voldoende aanknopingspunten in het regeerakkoord, maar het is zaak vinger aan de pols te houden, zaken te blijven agenderen en nu de lead te nemen voor de implementatie. Het regeerakkoord biedt een uitstekende basis om een stevig begin te maken met het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Het is een flinke stap in de goede richting, maar er missen ook nog zaken. Zo wordt de verduurzaming van scholen niet genoemd en ook op transformatie en woningen en zorg zijn er onvoldoende concrete aanknopingspunten, om er maar een paar te noemen. De aanwezigen zijn echter stellig: als Bouwcoalitie moeten we samen de handschoen op pakken en aan de slag gaan met de ambitie en handreikingen van het regeerakkoord. Het glas is halfvol, en het is nu aan de bouwsector om dit te vertalen naar concrete acties. Tijd om verder te gaan op de weg die al is ingeslagen en om volle kracht vooruit te gaan!

Integrale visie

Naast het regeerakkoord wordt er tijdens de bijeenkomst ook gesproken over het overkoepelende thema ‘ontwerpen vanuit een integrale visie’ en de toekomstige en duurzame nieuwbouw, vervanging en transformatie. Het streven is duidelijk: over vier jaar is Nederland koploper als het gaat om duurzaamheid en kent de bouwsector een stabiele en innovatieve groei, met als resultaat een gezondere en gelukkiger bevolking. De Bouwagenda is hier een belangrijke aanjager in. Dit vraagt om een integrale manier van denken, ontwerpen en werken, die nu nog niet in de cultuur van de bouwsector zit. Alleen wanneer oude structuren worden losgelaten en er integraal wordt samengewerkt, ook binnen combinaties die nu misschien nog niet logisch lijken, kunnen we hier echt mee aan de slag. Het is aan de partners van de Bouwagenda om deze rol op te pakken. Eerst door te komen tot een paar prototype projecten en die stap voor stap verder te ontwikkelen, zodat integraal werken het ‘nieuwe normaal’ wordt.

Verder zijn de concrete plannen voor de roadmaps en thema's door de leden van de Bouwcoalitie becommentarieerd, aangescherpt en verrijkt. De komende periode gaan de coalities hier daadwerkelijk mee aan de slag.

Presentaties
- Bouwcoalitie missie: naar platform bouwend ontwerpen en ontwikkelen. Presentatie door Rob van Wingerden (Koninklijke BAM Groep) en Machteld Kors (UNstudio).
- Bouwagenda in regeerakkoord