Co-creatie op de infratech

Co-creatie op de infratech

Van 17 tot en met 20 januari vond de InfraTech plaats in Ahoy Rotterdam. Deze editie telde 547 exposanten en ruim 20.000 professionals bezochten de beurs. De InfraTech richt zich op vernieuwing in de sector en is voor De Bouwcampus een belangrijke samenwerkingspartner. Katja Oostendorp en Maarten van der Vlist (De Bouwcampus) gaven tijdens de InfraTech een workshop over spelregels voor co-creatie.

Geplaatst: 05 maart 2015

Deel deze pagina

De Bouwcampus is de plek voor koplopers in de vernieuwing. Maar hoe kom je tot vernieuwing door middel van co-creatie? Wat hebben partijen nodig om in het co-creatie proces te stappen? Welke uitdagingen en dilemma’s komen partijen tegen? Tijdens de workshop Spelregels voor co-creatie op De Bouwcampus is de aftrap gegeven voor het co-creatie proces op De Bouwcampus.

Workshop spelregels voor co-creatie op de bouwcampus

Katja Oostendorp: ‘We hebben we aan de hand van het Rijkswaterstaat project Vervangingsopgave Natte Kunstwerken (VONK) de deelnemers van de workshop gevraagd om uit hun comfortzone en in een andere rol te stappen.’

Vier rollen werden benoemd: onderwijs, opdrachtnemers, adviseurs en opdrachtgevers. Bij elke rol werd gevraagd om dilemma’s op te schrijven die je vanuit die rol kan tegengekomen. Vervolgens kwamen de deelnemers terug bij hun eigen rol en vulden de dilemma's verder aan. Dit bracht veel reacties teweeg. Waaronder bij de opdrachtgevers. Die herkenden zich niet in de dilemma’s die anderen bij hun rol hadden geschreven. Ze zagen zich eerder als probleemeigenaar dan als opdrachtgever. “Een ander beeld is van ons nodig!” werd er gezegd.

Een andere conclusie was dat er voor co-creatie geen spelregels nodig zijn, maar samenwerkingsprincipes. Zoals gelijkwaardigheid en vertrouwen. Ook zijn andere vormen van (gezamenlijk) eigendom nodig.

Gezien de reacties op de workshop heeft deelname veel opgeleverd:

“Bedankt voor de leuke sessie, we hebben op een co-creërende manier aan de cocreatie gewerkt!" 

“Hele leuke en nuttige workshop!"

Daad- en denkkracht nodig

Het project Vervangingsopgave Natte Kunstwerken wordt door Rijkswaterstaat als vernieuwingsopgave op De Bouwcampus neergelegd. De uitkomsten van de workshop op de InfraTech worden hierin gebruikt. Rijkswaterstaat vindt dat VONK een opgave is die de hele Nederlandse samenleving aangaat. Daarom is het van belang dat de denk- en daadkracht van aannemers, installateurs, financiers en kennisinstellingen benut wordt om gezamenlijk tot nieuwe oplossingen te komen. Binnenkort volgt meer informatie over de aanpak.