• Start
  • Nieuws
  • Bouwcoalitie zet schouders onder ‘Bouwagenda’

Bouwcoalitie zet schouders onder ‘Bouwagenda’

Bouwcoalitie zet schouders onder ‘Bouwagenda’

In een sfeer van optimisme, daadkracht en realisme, is op vrijdag 27 januari 2017 in Delft de Bouwcoalitie voor de eerste keer bijeen geweest. Op initiatief van drie ministeries en Bouwend Nederland, gaat dit breed gedragen ‘bouwparlement’ toezien op de wording en uitvoering van de Bouwagenda: een zeer ambitieus programma op het gebied van wonen, infra en utiliteit, dat Nederland toekomstbestendiger en duurzamer moet maken.

Geplaatst: 27 januari 2017

Deel deze pagina

‘Het momentum is daar,’ stelde voormalig VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes op de Bouwcampus in Delft. ‘We bevinden ons op een breuklijn in de geschiedenis die enorme kansen biedt om samen, letterlijk en figuurlijk als de ‘bruggenbouwers van Nederland’, het verschil te maken.’

Wientjes is voorzitter van de Taskforce Bouw, die de Bouwagenda vorm gaat geven. Daarbij zorgt een programmabureau met ‘waterdragers en verbinders’ voor ondersteuning, terwijl ook voor de ruim 40-koppige Bouwcoalitie een essentiële rol is weggelegd: de samenstelling garandeert dat geen aspect, thema of innovatie over het hoofd wordt gezien en moet er ook voor zorgen dat de Bouwagenda kan rekenen op breed draagvlak in de samenleving. Illustratief in dat verband is dat naast brancheverenigingen als Bouwend Nederland, VNO-NCW, Uneto-VNI, BNA en NL Ingenieurs, ook organisaties als FNV, CNV, de Woonbond en Natuur en Milieu deel uitmaken van de Bouwcoalitie. ‘Sociale innovatie moet integraal deel uitmaken van de Bouwagenda’, onderstreepte Janna Mud haar aanwezigheid namens de FNV-sector Bouw.

Zestien thema’s

De Bouwagenda bestaat uit zestien thema’s op het gebied van onder andere bruggen en sluizen, rioleringen, particuliere woningen, huurwoningen, bestaande hoogbouw, scholen en wonen en zorg. Er is één regionaal thema, aardbevingsbestendig bouwen en renoveren, en er zijn overkoepelende thema’s als ‘circulaire bouw’, ‘wet- en regelgeving’ en ‘ICT en digitalisering’. Binnen elk thema worden einddoelen als ‘de gebouwde omgeving is energieneutraal in 2050’ en ‘in 2030 is het gebruik van primaire grondstoffen gehalveerd’ vertaald naar roadmaps die duidelijk maken hoe de doelen kunnen en zullen worden gehaald. ‘En die roadmaps beginnen vandaag nog, want we hebben geen tijd te verliezen,’ aldus Wientjes.

Schot voor de boeg

Daarbij doelde hij ook op de Tweede Kamer-verkiezingen in maart: met de Taskforce Bouw aan de knoppen, wil de Bouwcoalitie de informateur en de fractievoorzitters van de grootste partijen een schot voor de boeg geven dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Wientjes: ‘Wij zijn er met z’n allen al van overtuigd, maar met het oog op de benodigde investeringsagenda moet ook de nieuwe regering worden doordrongen van het belang, de noodzaak en de enorme mogelijkheden van de Bouwagenda.’ CEO Annemieke Nijhof van advies- en ingenieursbureau Tauw maakte daarbij de kanttekening dat er geen sprake is van ‘een soort offerte voor het nieuwe kabinet’. ‘Het gaat sowieso door. Sterker nog: de ontwikkelingen zijn al in gang gezet. Dit is dé kans om de regie te pakken, samenhang te brengen in alle initiatieven en innovaties en te zorgen voor de vaart en de aantallen die nodig zijn om Nederland echt toekomstbestendiger en duurzamer te maken.’

‘Wir schaffen das’

Hoewel Wientjes erkende dat er lastige dossiers zijn als het aanbestedingsbeleid en de verhuurdersheffing, had de eerste bijeenkomst van de Bouwcoalitie een hoog ‘Wir schaffen das-gehalte’. ‘Als we er met z’n allen de schouders onder zetten, gaat het lukken.’ Nijhof, lid van de Taskforce Bouw: ‘Essentieel is dat we burgers er nauw bij betrekken: het gaat om hun woningen, hun wegen, hun bruggen, hun Nederland. Ook de nieuwe generatie is belangrijk: zonder hen is innoveren onmogelijk.’ Inhakend op de hoop van Aedes-voorzitter Marnix Norder dat de Bouwagenda niet resulteert in een aantal nieuwe pilots (‘Daar hebben we er genoeg van’), stelde ze voor pilots in de ban te doen. ‘Voortaan is er alleen nog sprake van prototypes, die we gaan onderzoeken op hun opschaalbaarheid.’

Dat de Taskforce Bouw geen tijd verloren wil gaan, blijkt uit de strakke planning voor de komende weken: aansluiting zoekend bij bestaande doelen en lopende initiatieven als het TechniekPact, wordt de Bouwagenda tijdens een werkconferentie op 23 februari 2017 zo veel mogelijk in de steigers gezet. Het resultaat wordt vervolgens op 6 maart gepresenteerd aan de Bouwcoalitie.

Bouwcoalitie