Boek 'Staat van Verbinding' gepresenteerd

Boek 'Staat van Verbinding' gepresenteerd

‘Staat van Verbinding’ schetst visie op het oplossen van maatschappelijke opgaven

Ad de Rooij en Sijmen van Wijk hebben samen met een twintigtal auteurs het boek ‘Staat van Verbinding’ tot stand gebracht. Anneke Witte schreef er vanuit haar expertise van co-creatie op De Bouwcampus op eigen titel aan mee. De stapel onopgeloste en door de politiek vooruitgeschoven opgaven wordt almaar hoger. Waarom lukt het met de grote waaier aan beschikbare instrumenten – bestuurlijke, democratische, economische, etc. – niet om tot goede oplossingen te komen?

Geplaatst: 16 februari 2018

Deel deze pagina

De schrijvers van ‘Staat van Verbinding’ stellen dat er sprake is van een ernstig tekort in of van het democratisch stelsel en dat dit stelsel zelf toe is aan modernisering. Het gescheiden zijn van de werelden van burgers, bedrijven en bestuurders is de fundamentele oorzaak dat het besturen in en van Nederland vaak zo moeizaam verloopt. Zo heeft de burger na verkiezingen geen enkele invloed meer op de machtsvorming, ambtelijke oplossingsprocessen en politieke keuzes. Bedrijven zijn bovendien niet aangesloten op het democratisch proces. Dit verschijnsel noemen zij het democratisch tekort. Het tekort geldt op alle bestuurlijke niveaus, nationaal, provinciaal en gemeentelijk.

De auteurs van het boek willen het democratisch tekort op conceptueel niveau oplossen. Door een met theorie, voorbeelden en methoden onderbouwde oplossingsrichting aan te reiken voor het moderniseren van het democratisch stelsel naar een ‘staat van verbinding’. Hun voorstel is om aan de twee klassieke principes (mandaat en hiërarchie) drie moderne democratische principes toe te voegen: 1. Co-creatie 2. Permanente verantwoordelijkheid en interactie burgers, bedrijven en bestuurders voor maatschappelijke meerwaarde en 3. Een inspirerende maatschappelijke missie. Elk principe komt in het boek aan bod. Anneke Witte geeft haar visie op co-creatie en een sterk regionaal bestuur.

Het toepassen van de aangedragen methoden en instrumenten zou bij voorkeur door middel van een lerende aanpak moeten plaatsvinden. Praktijkervaringen zijn nodig om te toetsen of een nieuwe methode werkt. Daarbij is het van belang om voort te bouwen op reeds beschikbare expertise. Maatschappelijke opgaven kunnen naar goede oplossingen worden geleid door alle krachten in de samenleving te bundelen. Dat kan alleen als bestuurlijke en ambtelijke overheidspartijen daar ruimte voor scheppen en een op samenwerking gerichte rol gaan spelen. Op gelijkwaardigheid gebaseerde samenwerking is ook wat De Bouwcampus met haar co-creatieprocessen beoogt. De schrijvers stellen tot slot dat echte verbeteringen pas kunnen ontstaan als de focus verschuift van sleutelen aan het bestaande systeem naar grondige modernisering daarvan. Dan kan (in) Nederland weer goed worden bestuurd en zijn de burgers weer tevreden met hun bestuurders.

De eerste exemplaren van ‘Staat van Verbinding’ werden door de beide samenstellers van het boek op 27 januari symbolisch uitgereikt aan vertegenwoordigers van de 4B’s: burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven. Dit vond plaats in een historische locatie in Den Haag waar de basis is gelegd voor de Grondwet. Via de website www.staatvanverbinding.nl kan iedereen de ontwikkelingen rondom ‘Staat van Verbinding’ volgen. Ook is het mogelijk actief bij te dragen, bijvoorbeeld aan (het initiëren van) voorbeeldprojecten, theorieontwikkeling en discussies.