• Start
  • Nieuws
  • Bijeenkomst Themalijn Ontwerp Open Leeromgeving

Bijeenkomst Themalijn Ontwerp Open Leeromgeving

Bijeenkomst Themalijn Ontwerp Open Leeromgeving

In een creatieve sessie op zoek naar leidende principes voor circulair bouwen, daar wilde de themalijn Ontwerp mee aan de slag na hun eerdere sessies. Bouwen stond dan ook centraal bij de bijeenkomst op 4 juni. Met behulp van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode hebben de 17 deelnemers diverse dilemma’s van circulair ontwerpen onderzocht. Kenmerkend aan de LSP methode is het toepassen van verbeelding op een vraagstuk om nieuwe en impliciete kennis te ontsluiten waarbij alle deelnemers gelijkwaardige input leveren in het proces. LSP is bij uitstek een methode om te verkennen, te ontdekken en daardoor nieuwe kennis te vinden.

Meer informatie over de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen vind je hier

Geplaatst: 17 juni 2019

Deel deze pagina

Dilemma's onderzoeken

In eerdere sessies liep de groep tegen veel dilemma’s aan. Dilemma’s vragen om keuzes maken, maar wat kies je als er niets zeker is en alles nog open ligt? De thematrekkers besloten om het niet vanuit het hier en nu op te lossen, maar andersom te benaderen: vanuit daar en straks – de gewenste nieuwe realiteit op te zoeken. Door dit toekomstbeeld te verkennen ontdekken we leidende principes die doorslaggevend kunnen zijn in het oplossen van dilemma’s.

Aan de slag! 

Na een warming-up stelde de Lego-facilitator een uitdagende vraag: Wat is een circulair ontwerp? Het antwoord daarop werd door eenieder gebouwd en de betekenis van het model aan elkaar verteld. “Herbruikbaar voor een nieuwe functie”, “De natuur blijft de basis”, “Eindeloos doorgaand proces” en “Vormpaspoort” zijn grepen uit de verhalen behorende bij de modellen. Niet alleen werd er gewerkt aan de individuele modellen, ook creëerde de groep samen een model. Componenten van de individuele modellen werden toegevoegd, aangevuld en er werd weer op door gebouwd. Er ontstond letterlijk een bouwwerk (een model van de toekomst) van circulair ontwerpen.

Leidende principes gevonden?

Bijeenkomst themalijn ontwerp 2De volgende opdracht was: Bouw de dilemma’s! In tweetallen werden verschillende - reeds eerder gesignaleerde - dilemma’s gebouwd. Een greep uit de dilemma's:
- Eigenaarschap vs. Bruikleen
- Economische levensduur vs. Functionele levensduur
- Hergebruik bouwmaterialen duur vs. Nieuwe bouwmaterialen goedkoop
- Standaardisatie leidt tot uniformiteit vs. Op maat bouwen leidt tot diversiteit

Deze modellen werden allemaal met elkaar besproken. Vervolgens werd gebouwd aan antwoorden op deze dilemma’s door middel van de vraag: Wat hebben we vanuit het model van de toekomst (ons bouwwerk circulair ontwerpen) dan nodig? De facilitator moest benadrukken dat er geen antwoorden zouden komen als we ernaar bleven kijken, “Pak legoblokjes in je handen en ga het antwoord bouwen!” Het bleek een lastige opgave, maar er zijn heel wat modellen gebouwd. Het aan elkaar vertellen van de betekenis van elk model leverde nieuwe inzichten op. De groep heeft nu een gedeeld verhaal op basis van de modellen die zijn gebouwd. Deze modellen bevatten metaforen waarmee het vraagstuk en inzichten worden verwoord. Zijn dit dan onze leidende principes welke doorslaggevend kunnen zijn in het oplossen van onze dilemma’s? Ze nodigen in ieder geval uit om verder te gaan verdiepen.

Een belangrijk inzicht vanuit deze sessie was dat het gezamenlijk verkennen en ontdekken inderdaad nieuwe kennis kan brengen.