• Start
  • Nieuws
  • Bewoners Community Meeting over eindgebruikers

Bewoners Community Meeting over eindgebruikers

Bewoners Community Meeting over eindgebruikers

Op dinsdag 29 augustus vond de tweede Bouwcampus Bewoners Community Meeting plaats. Acht deelnemers spraken met elkaar over het thema ‘De Eindgebruiker Centraal’.

Geplaatst: 01 september 2017

Deel deze pagina

Aanwezig: Wim Pullen (Center for People and Buildings), Rens Metz (Building Changes), Tako Werts (OfficeVitae), Marloes Nieuwenhuis (PAOTM), Jesper Betsman, Jacqueline Klaver, Jeroen Kruithof, Anouschka Vreugdenhil (stichting De Bouwcampus).  

De eindgebruiker centraal

Wim Pullen, directeur van Center for People and Buildings, vertelt over het werk van zijn organisatie. CfPB verzamelt en analyseert data met betrekking tot de mens, werk en werkomgeving. Informatie over de gebruiker kan nuttig zijn voor de mensen die gebouwen maken en beheren. We zouden met een andere invalshoek moeten starten aan bouwopgaven; al direct beginnen met de eindgebruiker. Door meer uit te gaan van de behoeften van de eindgebruiker, kun je efficiënter omgaan met de investerings- en exploitatiekosten, maar belangrijker nog, kun je een gebouw laten doen wat het moet doen voor de functies van de eindgebruiker. Want in de praktijk kan het zo zijn dat een gebruiker hele andere dingen doet in het gebouw, dan op voorhand bedacht was als ontwerp van het gebouw.

wim pullenEr zijn in het verleden al veel onderzoeken gedaan naar de wijze waarop mensen werken. Hieruit blijkt dat er door de jaren heen niet zoveel veranderd is in de activiteiten die mensen doen in hun werk. Bij kantoorwerkzaamheden is de laatste jaren een hele kleine mutatie in het werkgedrag opgetreden: er wordt iets minder getelefoneerd en iets meer gemaild. De opkomst van ICT heeft niet ertoe geleid dat de werkzaamheden drastisch gewijzigd zijn. Doordat het gedrag van werknemers vrij stabiel is, zijn de gegevens uit onderzoeken erg betrouwbaar. Wil je daarover meer weten, dan kun  je het recente lustrumboekje van het CfPB hier vinden.

Door de gegevens die het CfPB door de tijd heen heeft verzameld, is het nu mogelijk om functioneel te specificeren. De functionele specificaties zijn een handige tool voor het realiseren van je organisatiedoelstellingen. Bijvoorbeeld wanneer je de samenwerking tussen twee afdelingen wilt verbeteren, geven de specificaties inzicht in wat je aan je gebouw kunt doen om dat te bereiken. Natuurlijk moet je daarvoor ook aan de organisatie en de competenties van de mensen werken.

Scholen

Eén van de programma’s binnen De Bouwagenda gaat over scholen. Volgens Wim is er geen systematische verzameling geweest van data die betrekking heeft op eindgebruikers (leerkrachten/docenten/leerlingen) binnen scholen. CfPB is in gesprek met De Bouwagenda om te kijken hoe de eindgebruiker in deze Roadmap meegenomen kan worden. Die kennis heb je nodig om te bepalen of je moet investeren in gebouwen, in ICT of misschien wel in het aantrekken van nieuwe medewerkers.  

Andere bewoners

community meeting2Wat heeft het Center for People and Buildings nodig van de andere Bouwcampus-bewoners? Wim wil vooral bij iedereen bewustzijn creëren over het belang van de eindgebruiker. Als er bij de andere bewoners vragen spelen, kan CfPB  met behulp van data en knowhow ondersteuning bieden. Op de langere termijn ziet Wim een samenwerking met PAOMT, zodat mensen in de sector opgeleid kunnen worden met meetmethoden en denkwijzen om de eindgebruiker meer centraal te stellen. Met OfficeVitae zijn er gesprekken over de vorm van datacollectie. De CfPB-praktijk leert dat naast meten via sensoren ook menselijke interpretatie belangrijk is. Dat soort gegevens haal je op door bijvoorbeeld interviews, enquêtes en observaties. Met Building Changes kijkt CfPB vanuit de gebruikers naar veranderings- en innovatie processen op kleinschalig niveau. Een eerste samenwerkingsproject wordt nu voorbereid.

Uit de praktijk blijkt dat het vaak niet draait om de eindgebruiker, maar om geld, aldus Marloes. Volgens Rens is het thema ‘de eindgebruiker centraal’ net zoiets als het thema ‘duurzaamheid’. Het is een thema dat nu door enkele partijen omarmd wordt, omdat ze zichtzelf van anderen willen onderscheiden. Maar het kost wel tijd voordat het een breder geaccepteerd thema is.

Bewoners Community Meeting

Tijdens Bewoners Community Meetings komen bewoners van De Bouwcampus bij elkaar rond een bepaald thema, om met elkaar te onderzoeken hoe we binnen De Bouwcampus meer inhoudelijk kunnen samenwerken. De eerste Bewoners Community Meeting vond plaats in mei en ging over de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.