Beste Bernard Wientjes

Beste Bernard Wientjes

Beste Bernard Wientjes,

Gefeliciteerd met de positie van voorzitter Taskforce Bouw. Als kennisinstelling in de bouw zien wij veel mooie dingen gebeuren, maar weten we ook dat er nog heel veel te doen is. Jij toont veel ambitie en dat is ook nodig.

De kern is betere samenwerking en bouwen vanuit de klant. We weten dat er veel maatschappelijke vraagstukken liggen. Bijvoorbeeld een honderd procent energie-neutrale woningvoorraad in 2050, het verbeteren van het hernieuwbare grondstoffenverbruik met 50 procent en het verder laten stijgen van de productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van 1 miljoen extra woningen voorzien. Ook in de infrastructuur moet er veel gebeuren, zoals bijvoorbeeld onderhoud van bruggen. Kortom: het wordt een hele uitdaging voor je om de sector tot de goede oplossingen te laten komen.

Geplaatst: 14 december 2016

Deel deze pagina

Gelukkig zijn alle partijen in de sector het er vanuit de koepelorganisaties over eens dat we deze vraagstukken alleen aan kunnen pakken als er sector- en ketenbreed wordt samengewerkt. Dus hebben we allemaal onze steun aan jou beloofd. Bijvoorbeeld Bouwend Nederland, Uneto-VNI, de 4 TU’s, MKB-Nederland, bouwbedrijven, provincies, gemeenten, instellingen als TNO. En ook wij; kennisinstellingen in de bouw die kennis uit de praktijk ontwikkelen en borgen voor de hele sector.

In jouw interview bij BNR gaf je aan dat er heel veel eilandjes zijn in de bouw. “Hierdoor wordt de kennis niet gedeeld. De bouw is een conservatieve sector. Samenwerken zit niet in het bloed.” En dat ben ik met je eens. Er is een groot versnipperd veld.

Misschien goed om het begrip kennis nog eens te verduidelijken. Laten we vooropstellen dat kennis als eerste bij bedrijven ligt. Innovatie wordt voor een groot deel daar gedaan. Natuurlijk willen bedrijven niet hun bedrijfsgeheimen delen. Maar dat vragen we niet in de trajecten die wij als kennisinstellingen begeleiden. We zoeken met elkaar naar slimmere oplossingen, slimmere verbindingen, slimmer samenwerken. En natuurlijk naar opdrachtgevers die innovatie ook in aanbestedingen belonen.

Als tweede maken wij vanuit de bouwpraktijk onderscheid tussen drie soorten kennisinstellingen:

  • Instellingen die wetenschappelijke kennis ontwikkelen die belangrijk is om innovatie te blijven voeden; dit zijn vooral de vier TU’s.
  • Kennisinstellingen zoals TNO en Deltares. Geweldige instituten waarvan het belang onmiskenbaar is.
  • Praktijkkennisinstellingen, zoals SBRCURnet. Deze halen lessen op uit de praktijk, waar de bedrijven op de vraagstukken dagelijks tegenaan lopen. Die lessen zijn van belang om te zien waar de belemmeringen voor innovatie zitten (zoals bijvoorbeeld regelgeving, een andere aanpak van aanbesteding of het gebrek aan samenwerking).

Als praktijkkennisinstelling maken wij verbinding tussen nieuwe oplossingen, wetenschap en praktijk. Wij bieden veelal platformen waar partijen vanuit de keten hun ervaringen kunnen delen, waar men leert op het punt van het gezamenlijk belang. En gelukkig zien we dat er bereidheid is tot samenwerken als wij vraagstukken adresseren door als onpartijdige kennisinstelling het gezamenlijke belang te benoemen. In kleine stapjes gaan we vooruit.

De Bouwagenda voor 2017-2021 moet komend voorjaar gepresenteerd worden. Dat is dus nog hard werken. Maar dat zijn we gewend in de bouw. Wat ons betreft, werken wij daar graag aan mee. Ook als kennisinstellingen zien wij dat we meer moeten en kunnen samenwerken. We hebben wel gezamenlijk overleg maar nog niet structureel in de programma’s die we doen. Wat mij betreft kan dat ook bij ons beter. Gelukkig zie ik die houding ook bij mijn collega-directeuren van praktijkkennisinstellingen.

Beste Bernard, daarom zijn wij blij met de Taskforce. Want het zijn nu nog vaak veel, kleine stapjes en het moet een duurloop worden. We moeten uithoudingsvermogen creëren, want het zal tijd kosten om dit gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Duurlopers moeten zelf de mentaliteit hebben om door te zetten, maar moeten ook gecoacht worden. Ik stel er veel vertrouwen in dat we de goede coach hebben gevonden.


Geschreven door: Jeannette Baljeu, directeur SBRCURnet.  

Meer informatie over De Bouwagenda? Bekijk het co-creatielab