• Start
  • Nieuws
  • Bernard Wientjes: ‘Met de Taskforce zijn we ons land aan het voorbereiden op een nieuwe situatie’

Bernard Wientjes: ‘Met de Taskforce zijn we ons land aan het voorbereiden op een nieuwe situatie’

Bernard Wientjes:  ‘Met de Taskforce zijn we ons land aan het voorbereiden op een nieuwe situatie’

De afgelopen periode hebben we interviews gepubliceerd waarin iemand uit het netwerk van De Bouwcampus vertelt wat voor toegevoegde waarde De Bouwcampus voor hem of haar heeft. Dit keer is Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda aan het woord. 

Geplaatst: 26 mei 2017

Deel deze pagina

Bernard Wientjes (73) is een vooraanstaand ondernemer en bestuurder te noemen. We kennen hem onder meer van zijn voormalig voorzitterschap bij werkgeversorganisatie VNO-NCW, in de jaren 2005 tot en met 2014. Regelmatig kwam hij in het nieuws, onder andere vanwege zijn rechtlijnige beleid om overbodige regelgeving af te schaffen en de wens het ontslagrecht te versoepelen, waardoor hij meer dan eens discussies voerde met de FNV. Een zeer bevlogen man, een verbinder, een visionair en een ‘leider’ die nog steeds krantenkoppen haalt.

Tegenwoordig is Wientjes aanvoerder van Taskforce Bouwagenda, wat inhoudt dat onder zijn voorzitterschap partijen nauwer gaan samenwerken om de sector succesvol te houden én te verbeteren. Hier is De Bouwagenda een belangrijk middel voor; een nationaal innovatieprogramma voor de gehele branche. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen én het bedrijfsleven hebben hiervoor de handen ineen geslagen zodat zij samen antwoord kunnen geven op urgente vraagstukken. Een goede verstaander heeft aan een half woord genoeg en ziet direct een link met De Bouwcampus.

Wientjes: ‘Precies, we zochten een plek voor De Bouwagenda en dan ligt deze locatie zeer voor de hand: een fysieke plaats waar ondernemerschap, innovatie en kennis verbonden zijn. De Bouwcampus heeft een jonge, dynamische en creatieve uitstraling.’

Wat is jouw doel met de Taskforce?
'Een heel duidelijke: ons land voorbereiden op een geheel nieuwe situatie. Deze is onder meer ontstaan door klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, de veranderde demografische samenstelling van de bevolking. We hebben hiervoor een langetermijnvisie nodig, zowel voor infrastructurele projecten als voor woningbouw en utiliteit. Hier is kennis, ondernemerschap en overheid voor nodig. Vandaar de samenwerking tussen alle partijen, eindelijk ziet iedereen het belang er van in. Laten we wel wezen: er worden al honderden jaren bruggen en sluizen gebouwd, zelfs al duizenden jaren huizen gebouwd. Maar nu staan we op het punt dat we de klimaatverandering erkennen, dat een andere waterhuishouding noodzakelijk is en we duurzaam om moeten gaan met grondstoffen. Cradle to cradle is bijvoorbeeld één van de oplossingen. En vervolgens zijn er alweer nieuwe precaire ontwikkelingen waar we revolutionair op in moeten spelen; we gaan namelijk anders wonen, leven, werken én we krijgen andere vormen van mobiliteit (denk aan elektrische auto’s, robotisering en domotisering, red.).'

Hoe wordt de bouwsector hiervoor klaargestoomd?
'Onder meer met de Bouwcoalitie, zeg maar ons Bouwparlement, een collectief van inmiddels 50 partijen, zodat de neuzen in dezelfde richting staan en we een gezamenlijk langetermijnvisie kunnen ontwikkelen. Een die breed gedragen wordt zodat we programma’s en regelgeving kunnen ontwikkelen, om uiteindelijk tot een andere vorm van bouwen te komen.'

Zijn hier ook soft skills voor nodig?
'Ja, dat klopt, het kan alleen lukken met passie. De partijen in De Bouwcoalitie, te weten ondernemers, bouwers, architecten, ingenieurs, gemeentes, de rijksoverheid, opleidingsinstellingen, vakbonden, verenigingen en ga zo maar door, hebben allemaal een passie voor wat zij doen. Gezamenlijk zorgen zij voor een groot draagvlak en dat is direct ook hun taak. Want met zulke ambitieuze doelstellingen moet het ook door iedereen gedragen worden! De Taskforce bestaat ook uit 12 gepassioneerde leden, mensen die geselecteerd zijn op kennis en enthousiasme. Zij geloven in de mogelijkheden die er zijn om de bouw klaar te stomen voor de toekomst met een duidelijke kanttekening naar de sector: als we niet fundamenteel anders gaan denken en werken, krijgen we grote problemen.'

Welke concrete kansen ontstaan door De Bouwagenda voor de sector?
'In de komende jaren worden een miljoen huizen gebouwd. Dat is een enorme demografische ontwikkeling, vooral omdat ook alle huizen moeten voldoen aan ‘nieuwe’ klimaateisen; ze moeten energieneutraal zijn. Ook zijn er 4.000 bruggen die we moeten renoveren of vervangen, waarbij moet worden nagedacht hoe het materiaal dat hiervoor gebruikt wordt ook weer 100% te recyclen is. We krijgen meer plenswater en dus wordt waterbeheersing belangrijker. Een vraagstuk dat hieraan gekoppeld is: we hebben een rioleringsstelsel van 100.000 kilometer in Nederland (drie keer de aarde rond, red.), dus is het een vereiste om een intelligente riolering te maken, bijvoorbeeld met sensoren die waarschuwen wanneer het water een gevaar vormt. Met al deze vraagstukken moet je niet projectmatig te werk gaan, want wanneer je 11 projecten naast elkaar legt loopt het aanbestedingsbeleid hier in feite dwars doorheen. De Bouwagenda geeft hier inzicht in en stimuleert de sector om ‘anders’ te denken én maakt daarbij ook direct jongeren enthousiast voor het boeiende vak.'

In hoeverre kan De Bouwcampus een springplank zijn voor het realiseren van de ambities?
'Hier bruist het van innovatieve kennis, dat is wat wij nodig hebben! Bovendien laat De Bouwcampus zien hoe je vraagstukken van diverse kanten en met verschillende partijen kunt belichten zodat duurzame oplossingen ontwikkeld kunnen worden voor de toekomst van Nederland. En daar doen we het allemaal voor.'

Door Barbara van Baarsel - Buro Barcode

Bernard Wientjes

Lees ook de mening van: 
Jan Hendrik Dronkers, Rijkswaterstaat
Edwin de Kuiper, Ballast Nedam
Henk Homberg, TBI Bouw
Joep Rats, Bouwend Nederland
Roland Vissers, De Libero