Missie

De Bouwcampus wil de maatschappelijke meerwaarde van de bouwwereld vergroten

De samenleving staat voor complexe opgaven. De bouwsector speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van breed toepasbare oplossingen. Door kennis, kunde en ervaring te bundelen kunnen we tot echte doorbraken komen. Over muren en systeemgrenzen heen. Om dat voor elkaar te krijgen, verbindt De Bouwcampus mensen met elkaar en jaagt transities aan. Op deze manier vergroten we de maatschappelijke meerwaarde van de bouwwereld.

Transities aanjagen

Aan de hand van concrete vraagstukken willen we systeemveranderingen teweegbrengen. Dit omvat samenhangende transities in processen, competenties, gedrag en techniek die organisatie-overstijgend zijn. Dit heeft impact op de hele keten, van materiaalproducent tot minister.

Netwerkorganisatie zonder winstoogmerk

Stichting de Bouwcampus is een netwerkorganisatie zonder winstoogmerk. De Stichting kan bestaan dankzij financiële en in kind bijdragen van overheden en bedrijven. Zij ondersteunen de Bouwcampus-doelstellingen en dragen bij aan transities in de bouw.

Initiatiefnemers

De Bouwcampus is een initiatief van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, TU Delft en de gemeenten Rotterdam en Delft (namens de G4 en de G32 gemeenten). Ontstaan vanuit de behoefte aan een vrijplaats voor innovatie in de bouwsector. Een transparante, neutrale plek, los van opdrachtgever-opdrachtnemer belangen. De activiteiten van De Bouwcampus geven invulling aan relevante opgaven en doelstellingen uit De Bouwagenda.

portretfoto Nynke Sijtsma

“Wij geloven erin dat je alleen door in de keten structureel samen te werken aan een gemeenschappelijk belang, je kunt komen tot breed toepasbare oplossingen voor complexe vraagstukken.”

Nynke Sijtsma
Directeur De Bouwcampus