Gevestigde organisaties

Gebouw

De Bouwcampus is een aantrekkelijke vestigingsplek voor grote en kleine bedrijven die het doel van De Bouwcampus ondersteunen en gericht zijn op kennisverspreiding en kennisimplementatie, en voor techno start-ups, innovatie onderdelen/innovators van bedrijven of publieke organisaties.

“We doen onderzoek naar de beleving en het gebruik van werkomgevingen. Het idee om samen met andere kennisinstellingen de gebruiker centraal te zetten en gezamenlijk nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien, trok ons naar De Bouwcampus.” - Wim Pullen, Center for People and Buildings (CfPB)

Werkplek huren?

Onderstaande organisaties zijn op De Bouwcampus gevestigd. Heb je ook interesse in het permanent huren van een ruimte, neem dan contact op met De Bouwcampus. 


Deel deze pagina

BIM Loket
BIM Loket: een centraal informatie- en beheerpunt voor open BIM-standaarden.
BIMpuls®
Advies- en trainingsbureau op het gebied van BIM, lean en ketensamenwerking.
Building Changes
Building Changes gelooft in ‘horizontale integrale samenwerking’ tussen bedrijven.
Center for People and Buildings (CfPB)
Het Center for People and Buildings onderzoekt de relatie tussen mens, werk en werkomgeving.
COB
Het COB is gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik.
CROW
CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer.
DaeD Ingenieurs
Een jong en flexibel bureau met veel ervaring op het gebied van Geotechniek en Ondergronds Bouwen.
Field Factors
Een uniek strategie- en ingenieursbureau actief in de sector van deltatechnologie en stedelijke infrastructuur.
FlexBase BV
With the FlexBase concept we aim to reduce the vulnerability of urban poor communities in flood prone areas.
Future Mobility Network
Samen met onze partners zetten wij onze schouders onder het mobiliteitsvraagstuk van de toekomst.
InfraTech – Rotterdam Ahoy
De belangrijkste vakbeurs voor de infrastructuur in Nederland.
Mobile Water Management
Water management, monitoring, kalibratie, crowdsourcing.
Next Generation Infrastructures (NGinfra)
NGinfra is een dynamisch ontwikkelend kenniscentrum van de grote infrabeheerders in Nederland.
Office Vitae
OfficeVitae meet en verbetert de gezondheid van kantoorgebouwen en de vitaliteit van medewerkers.
PAO Techniek & Management
PAOTM is een non-profit organisatie die als doelstelling heeft het verspreiden van recent ontwikkelde kennis.
Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
Het ERB ondersteunt partijen in markt en overheid bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving.
The Green Village

The Green Village

VanderBouw
Van der Bouw biedt professionals grip op bouw- en organisatievraagstukken.