• Jonge vernieuwers dagen elkaar uit

  Jonge vernieuwers dagen elkaar uit

  Op woensdag 5 juni dagen jongeren elkaar op de PROVADA uit rondom de grote opgave waarvoor het Rijksvastgoedbedrijf en onze sector staan: de gebouwde omgeving klaarmaken voor de toekomst. 

 • Winnaar bekend 'Gouden sleutel tot de Omgevingswet'

  Winnaar bekend 'Gouden sleutel tot de Omgevingswet'

  Op 15 mei ontving het project 'Herinrichting Diever' van Tauw uit handen van de vakjury de ‘Gouden Sleutel tot de Omgevingswet’. 

 • Thema 'Vervanging en renovatie Infrastructuur'

  Thema 'Vervanging en renovatie Infrastructuur'

  Kom dinsdag 10 september naar de slotpresentatie om te horen welke ideeën er voor de toekomst van de Noordersluis bedacht zijn!

 • Thema 'Verduurzaming gebouw en omgeving'

  Thema 'Verduurzaming gebouw en omgeving'

  NEVAP en De Bouwcampus verkenden met vastgoedeigenaren de urgentie en gedeelde behoefte binnen het thema 'Verduurzaming gebouw en omgeving'

 • Thema 'Herinrichting stedelijke ondergrond'

  Thema 'Herinrichting stedelijke ondergrond'

  Een koplopergroep van dertien gemeenten gaat op zoek naar een integrale oplossing voor de ondergrondse opgaves waar de binnenstedelijke gebieden tegenaan lopen. 

De fysieke Bouwcampus

Ontmoeten, wonen en werken

De Bouwcampus in Delft biedt faciliteiten voor kennisinstellingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.

Co-creatie Lab

Ruimte voor experimenteren

Op De Bouwcampus hebben we de ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor concrete praktijkopgaven.
Hierbij staan drie thema's centraal:
1. Vervanging en renovatie infrastructuur
2. Verduurzaming gebouw en omgeving
3. Herinrichting stedelijke ondergrond   

Netwerk van vernieuwers

Samen werken aan innovatie

De kracht en de dynamiek van stichting De Bouwcampus zit in het in een vroeg stadium bij elkaar brengen van partijen die gezamenlijk het verschil kunnen maken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis en tools.

Dagelijks vinden er op De Bouwcampus bijeenkomsten en evenementen plaats. 

 • donderdag, 15 augustus 2019
  De themalijn Inkoop en Aanbesteding van de Open Leeromgeving nodigt jou als duurzame pionier uit!
 • dinsdag, 10 september 2019
  De laatste bijeenkomst over de toekomst van de Noordersluis
 • donderdag, 12 september 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • dinsdag, 24 september 2019
  Co-creatietraject die COB en De Bouwcampus samen organiseren.
 • dinsdag, 24 september 2019
  Vaart maken en impact creëren!

Op De Bouwcampus werken verschillende partijen samen aan concrete praktijkopgaven op het gebied van leven, wonen en werken.

De laatste nieuwsberichten en blogs.