Herijking Innovatieagenda RWS 2015-2020

Vraagstukken
Herijking Innovatieagenda RWS 2015-2020

De Innovatieagenda 2015-2020 van Rijkswaterstaat beschrijft welke innovatiethema's de komende jaren prioriteit hebben binnen Rijkswaterstaat. De eerste versie van de Innovatieagenda verscheen begin 2015. Deze versie is ontstaan uit een samenwerking tussen vertegenwoordigers van marktpartijen, kennisinstellingen en overheden. In deze eerste versie staat dat de agenda regelmatig herijkt zal worden.


Deel deze pagina

Aanleiding

De ontwikkelingen in het werkgebied van Rijkswaterstaat gaan sneller dan ooit. Dit alles stelt Rijkswaterstaat voor een uitdagende opgave. Daarom is de Innovatieagenda 2015-2020 opgesteld. De afgelopen periode zijn er nieuwe ontwikkelingen gekomen op vrijwel alle thema’s uit de eerste versie van de Innovatieagenda. Opvallende zijn de ontwikkelingen op het gebied van duurzame leefomgeving, verkeersmanagement en automatisch rijden, informatievoorziening en vervangingsopgave infrastructuur. Ook is er soms een gewijzigd perspectief van innovatievragen. RWS wil daarom samen met markt- en kennispartijen de herijking en verdere uitvoering van de Innovatieagenda aanpakken.

Oogst

In januari 2015 verscheen de eerste versie van deze Innovatieagenda. Eind 2016 is Rijkswaterstaat in gesprek gegaan met de collega’s binnen Rijkswaterstaat. Dat heeft geleid tot aanpassingen in een tweede versie van de Innovatieagenda. Bekijk hier de Innovatieagenda 2015-2020 herijking januari 2017.

Bijeenkomst op De Bouwcampus

Op 6 maart is op De Bouwcampus met een groep deelnemers gezocht naar de invulling van het proces van herijking, waarbij zowel de inhoud als de werkwijze van de Innovatieagenda aan de orde zijn gekomen. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst