De Bouwcampus

De Bouwcampus in Delft is dé ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. Het is hét netwerk dat partijen in de gehele bouwsector met elkaar verbindt. Meer dan 120 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstituten zijn al verbonden aan De Bouwcampus. Partners zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten, ingenieursbureaus en scholenbesturen leggen hun maatschappelijke vraagstukken neer. 

Experimenterend

De Bouwcampus stimuleert en faciliteert open innovatie voor actuele en toekomstige opdrachten in de woningbouw, infrastructuur, utiliteitsbouw en openbare ruimte. Open innovatie betekent niet alleen samenwerken maar ook kijken naar andere manieren van samenwerken en oplossingen bieden.

Een van de opgaven die er ligt is om op een andere manier naar de vervanging van natte kunstwerken te kijken, zoals de verouderde stuwen in de Maas. Andere opgaven zijn bijvoorbeeld het toekomstbestendig maken van woningen en gebouwen en kwalitatief verbeteren van het bouwproces. De Bouwcampus biedt partijen de ruimte om samen te experimenteren en op andere manieren naar de maatschappelijke vraagstukken te kijken. 

Samenwerken

De Bouwcampus stimuleert betrokken partijen expertise, creativiteit, netwerk en faciliteiten te delen. Daardoor inspireren ze elkaar om sneller, kwalitatiever en goedkoper te innoveren. Alle partijen uit de bouwketen inclusief de eindgebruiker zitten aan de tekentafel. Samen bepalen we de vernieuwingsagenda in de bouwsector en kijken we over de grenzen van de sector heen. 

Verbindend

De Bouwcampus biedt ook een podium aan start ups en geeft studenten de ruimte om paralelle trajecten uit te voeren. Zo stimuleert De Bouwcampus het doorontwikkelen van kennis. Kennis die wordt ingezet om concrete problemen op te lossen en om concrete opdrachten uit te voeren, nu en in de toekomst. 

Wil jij als belangrijke speler in de bouwsector ook in de toekomst een speler van betekenis blijven? Denk, ontwikkel en creëer dan toekomstkansen met de partners van De Bouwcampus mee. Zo help je de bouwsector inhoudelijk op een hoger plan te tillen en werk je mee aan het transparanter maken van de sector. Door mee te denken zet je jouw bedrijf neer als serieuze speler in de markt. Gewoon omdat je erbij bent.

Aanjager van transitie

Stichting

Team

Team

Wie werken er bij stichting De Bouwcampus?
Bestuur Stichting De Bouwcampus

Bestuur

Het bestuur van stichting De Bouwcampus
Visie OUD

Kernwaarden

Wat zijn de kernwaarden van De Bouwcampus?
Contact

Contact

Hoe kan ik De Bouwcampus bereiken?

Organisatie

Overzicht team- en bestuursleden

Organisatie (Kopie)

Overzicht team- en bestuursleden