De Bouwagenda

Vraagstukken
De Bouwagenda

De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen ministers Kamp (Economische Zaken), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Wonen en Rijksdienst), het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de aangekondigde Bouwagenda. Onder leiding van Bernard Wientjes werken partijen nauwer samen om deze sector succesvol te houden. Bernard Wientjes stuurt het programma vanuit De Bouwcampus aan. 

Laatste stand van zaken

De Bouwagenda is op 28 maart gepresenteerd aan het kabinet. In dit bericht lees je meer hierover en kun je De Bouwagenda ook daadwerkelijk lezen. Sinds 28 maart is er verder gewerkt aan de diverse Roadmaps. Meer informatie op de website van De Bouwagenda.


Deel deze pagina

Aanleiding

Het kabinet benadrukt hoe groot het economisch belang van de bouw voor Nederland is: 'Na een aantal jaren van diepe crisis, is de productie en omzet in de sector weer aangetrokken. Het is nu zaak om de bouw succesvol te houden en toekomstbestendig te maken. Met De Bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen aan zaken die voor alle Nederlanders van belang zijn: het aanleggen van toekomstbestendige infrastructuur, het vernieuwen en verduurzamen van huizen en bedrijfspanden en het integreren van ICT- en datatoepassingen in de bouw', aldus minister Kamp.

Aanpak

De Taskforce Bouw stelde onder leiding van Bernard Wientjes de Bouwagenda op. De agenda voor 2017-2021 is op 28 maart 2017 gepresenteerd. Eén van de uitdagingen is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan een honderd procent energieneutrale woningvoorraad in 2050, het verbeteren van het hernieuwbare grondstoffenverbruik met vijftig procent en het verder laten stijgen van de productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van één miljoen extra woningen voorzien. De uitdagingen worden gerealiseerd door binnen de bouwsector te innoveren en belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar mogelijk weg te nemen.

Verslagen

  • Op vrijdag 13 januari kwam de Taskforce Bouw voor het eerst bij elkaar. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. 
  • Vrijdag 27 januari kwam de Bouwcoalitie voor het eerst bijeen. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. 
  • Op 23 februari vond een grote werkconferentie plaats. Op deze bijeenkomst konden specialisten uit de achterban van de bij de Bouwcoalitie aangesloten partijen hun steentje bijdragen aan de inhoud van De Bouwagenda. Lees hier meer over deze bijeenkomst. Bekijk ook de video-impressie van deze bijeenkomst.
  • Op 6 maart waren op De Bouwcampus bijeenkomsten van de Taskforce Bouw en de Bouwcoalitie. Lees hier het verslag.  
  • Op 29 juni was er een bijeenkomst van de Bouwcoalitie Bouwagenda. Lees hier het verslag. 

MEER INFORMATIE

Meer informatie over De Bouwagenda vind je op www.debouwagenda.com.
De kamerbrief over De Bouwagenda vind je op de website van de Rijksoverheid.

Voor contact met De Bouwagenda klik hier

Nieuws

Bijeenkomst Bouwcoalitie Bouwagenda: aftrap Doe-agenda

Bijeenkomst Bouwcoalitie Bouwagenda

Wat is er sinds de overhandiging van De Bouwagenda aan het kabinet eind maart gebeurd?
Bernard Wientjes presenteert De Bouwagenda aan kabinet

Wientjes presenteert De Bouwagenda aan kabinet

Op 28 maart overhandigde Bernard Wientjes De Bouwagenda aan het kabinet.