Connect2025

Vraagstukken
Connect2025

VOOR EEN NEDERLAND DAT MEE VOOROP LOOPT

De installatiebranche speelt een hoofdrol om Nederland welvarend en gezond te houden. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking, digitalisering: stuk voor stuk ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken. CONNECT2025 geeft zicht op de impact van techniek, voor een Nederland op weg naar 2025.


Deel deze pagina

Doel

Na eerdere onderzoeken in 2004 en 2010 onder de naam Radar is CONNECT2025 de derde toekomstverkenning voor Nederland en de installatiebranche. CONNECT2025 is bedoeld als leidraad en inspiratie voor onze eigen branche én voor politiek en overheid, onderwijs en wetenschap, klanten, opdrachtgevers en partners in sectoren als de bouw, industrie, energie, infra, mobiliteit en zorg.

Aanpak

CONNECT2025 kent 6 thema's:

  • De stad Nederland
  • Nul = norm
  • Data als grondstof
  • Branche zonder grenzen
  • Mensenwerk
  • Nieuwe werkwijzen

Naast de zes thema’s zijn binnen CONNECT2025 vijf actielijnen geïdentificeerd en uitgeschreven. Deze vijf actielijnen zijn de start om in dialoog met partners binnen en buiten de branche de implicaties van CONNECT2025 concreet vorm te geven. De vijf actielijnen zijn: ‘Bewustwording & kennisdeling’, ‘Onderwijs & vaardigheden’, ‘Ontwikkelen & beproeven’, ‘Samenwerken, binnen & buiten’ en ‘Cultuur, identiteit & positionering’. 

Oogst

Op 12 maart jl. werd het eerste rapport CONNECT2025 uitgereikt. Op de website van CONNECT2025 kun je een samenvatting en het rapport aanvragen. 

Nieuwsbericht: Nederland heeft naast De Bouwagenda nu ook een ambitieuze installatie agenda

Meedoen

Meer informatie vind je op de website van CONNECT2025

Nieuws

Nederland heeft naast De Bouwagenda nu ook een ambitieuze Installatie Agenda

Nu ook een ambitieuze Installatie Agenda

Connect2025