Verduurzaming woningen

Co-creatie Lab
Verduurzaming woningen

De Bouwcampus brengt partijen bij elkaar rond het onderwerp verduurzaming woningbouw. Naast de corporaties wordt samenwerking gezocht met private partijen die woningen ontwikkelen en/of bezitten.


Deel deze paginaAanpak

Onderwerpen waarover wordt gesproken:

  1. Het delen van innovatierisico's om sneller te komen tot opschaling van innovatieve oplossingen  

    Bij nieuwe technieken wil niemand de eerste toepasser zijn in verband met mogelijke kinderziektes en nog veel uitvoeringsrisico's etc. Onderzocht wordt hoe bijvoorbeeld corporaties gezamenlijk launching customer kunnen zijn. Daarmee zou de stap van een veelbelovende technische oplossing die al in bijvoorbeeld een demonstratiewoning is bewezen, naar grootschalige toepassing kan worden vergemakkelijkt. Risico's worden dan gedeeld. 

  2.  "Onderwerpen die kunnen bijdragen aan het vergroten van de realiseerbaarheid van ambities. Denk  aan productiviteitsverhoging en betaalbaarheid. 
  • Industrieel bouwen.
    Welke eisen stelt een opdrachtgever aan een ontwerp om te kunnen borgen dat een ontwerp industrieel en demontabel is te realiseren? 

  • Bouwlogistiek.
    Consolidatie van vervoer en introductie van logistieke diensten zoals bijvoorbeeld prefabricage dragen bij aan enorme vermindering van logistieke bewegingen (CO2, veiligheid, luchtkwaliteit, kosten, etc) en vergroten de productiviteit van schaarse specialisten op de bouwplaats. Toch is dat nog geen gemeengoed in de sector. Met Bouwend Nederland, Rotterdam en andere partijen wordt onderzocht hoe de ambities uit de greendeal Bouwlogistiek kunnen worden bevorderd.  

Meedoen

Stuur een mail naar info@debouwcampus.nl o.v.v. Verduurzaming woningen.