Praktijkopgave indienen

De Bouwcampus helpt concrete praktijkopgaven in co-creatie verder te brengen. Aan de hand van onderstaande vijf leidende principes wordt afgewogen in hoeverre stichting De Bouwcampus samen met haar partners de vraagindiener kan helpen bij de opgave.

Heb je zelf een opgave die je wilt indienen om met De Bouwcampus partners in co-creatie aan te werken?
Neem contact met ons op.

015-20 26 070

  1. De activiteit draagt bij aan De Bouwagenda.
  2. De vraag gaat over vernieuwing, innovatie en nieuwe vormen van samenwerking.
  3. De vraag is significant voor een groter deel van de sector, ofwel de vraag is opschaalbaar.
  4. De opgave is verder te brengen middels open innovatie en co-creatie.
  5. Er is nu of op termijn een eigenaar (of meerdere eigenaren) van het vraagstuk te identificeren.

Daarnaast zijn er meer algemene overwegingen die meebepalen in hoeverre de vraag aansluit bij en opgepakt zou moeten worden door De Bouwcampus.

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina