Omgevingswet

Co-creatie Lab
Omgevingswet

De introductie van de Omgevingswet, naar verwachting in 2021, zal leiden tot een andere manier van werken in het ruimtelijk domein.Dat lijkt misschien ver weg, maar op veel plekken wordt nu al in de geest van deze wet gewerkt. Door ruimtelijke oplossingen te vinden in samenspraak met bewoners bijvoorbeeld.Of door ruimtelijke planvorming vanuitv erschillende domeinen te integreren. Dat betekent een cultuuromslag. Vindt iedereen op eigen houtje het wiel uit, of kunnen we van elkaar leren?


Deel deze pagina

Om beter te begrijpen wat de strekking van de Omgevingswet voor de praktijk betekent, gaan Tauw, Movares, gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat bij elkaar in de keuken kijken. De ervaringen van de één kunnen de ander immers helpen om eigen projecten  toe te spitsen op de toekomst. Elke organisatie selec-teert de beste voorbeelden uit de eigen praktijk. Deze krijgen vervolgens een podium op De Bouwcampus, waar zij in mei 2019 gepresenteerd worden aan ande- re gemeenten en  ingenieursbureaus, waterschappen en marktpartijen. Iedereen is dan van harte welkom om zich te laten inspireren én eigen ervaringen te delen.

LOOPTIJD 2019 - ...
Vanaf januari 2019: intern ophalen van prakatijkvoorbeelden
15 mei 2019: finale op De Bouwcampus