Leeromgeving circulair viaduct

Co-creatie Lab
circulair viaduct visual panorama

Gezamenlijke aanpak voor afspraken over circulaire viaducten

De transitie naar de circulaire economie vraagt om een nieuwe manier van kijken. Er valt nog veel te ontdekken, voordat het alleen nog maar bouwen voor hergebruik is in plaats van te hoeven slopen. De enorme uitdaging van de vervangingsopgave van viaducten en bruggen geeft enerzijds veel marktpotentie, maar anderzijds ook urgentie – het moment van doen is NU!

Duurzaam bouwen kan op veel verschillende manieren. Het gebeurt ook al op vele plekken. Overal in ons land experimenteren bouwers en bedrijven met circulaire innovaties. Het zou doodzonde zijn als al die partijen al die kennis voor onszelf zouden houden. Ook in de bouwsector staat ‘kennis delen gelijk aan kennis vermenigvuldigen’.

Dit vraagt om samenwerking. En echte samenwerking vraagt om kennisdeling en vertrouwen in elkaar. Om onze ambitie te verwezenlijken, willen we dan ook de krachten van zo veel mogelijk marktpartijen, opdrachtgevers en kennisinstituten bundelen. Rijkswaterstaat wil deze partijen vroegtijdig betrekken bij het innovatieproces. Dit heeft een positieve invloed op de snelheid en ontwikkeling van een innovatie en een grotere kans om aan te sluiten op de behoeften van een potentiële gebruiker. Daarom starten we een Open Leeromgeving waarin we kennisdeling en het maken van afspraken en gezamenlijke uitgangspunten gaan faciliteren.

Leren van het prototype circulair viaduct

Het Rijk heeft de ambitie om de economie van Nederland in 2050 volledig circulair te laten zijn. De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie wil daarom in 2023 alle infrastructuur circulair uitvragen. Op 14 januari 2019 is het circulaire viaduct in Kampen geopend. Later dit jaar wordt het viaduct ongeschonden uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. De open leeromgeving loopt parallel aan dit traject en de leerervaringen van het prototype worden direct ingebracht.

Denk mee in een open leeromgeving

Rijkswaterstaat en De Bouwcampus roepen opdrachtgevers (overheid), marktpartijen uit de infrasector en kennis- en onderwijsinstellingen op om zich aan te sluiten in een leeromgeving. Het doel van de leeromgeving is om vanuit een gezamenlijke aanpak te komen tot afspraken en uitgangspunten over inkoop en aanbod van circulaire viaducten. Zo creëren we met elkaar een gezamenlijk beeld over wat er nu al door opdrachtgevers kan worden uitgevraagd en waar we met elkaar nog in moeten investeren om door te ontwikkelen. Daarbij zoeken we de verdieping in verschillende themalijnen:

 • Techniek en Ontwerp
 • Materiaal en Circulariteit
 • Technologie
 • Inkoop en Aanbesteding
 • Business- en Valuecase
 • Ketensamenwerking

Binnen deze themalijnen gaan we in werkgroepen een gezamenlijk beeld vaststellen, inventariseren we wat de status quo is en welke kennis nog ontbreekt. Eind oktober willen wij voldoende input hebben voor een innovatieve uitvraag (SBIR) van circulaire viaducten. 

Doorontwikkeling via een SBIR-uitvraag

Rijkswaterstaat wil de doorontwikkeling naar circulaire viaducten nog een extra prikkel geven. Als vervolg op de leeromgeving gaan we bedrijven actief steunen bij het uitwerken en doorontwikkelen van de innovaties. Hiervoor benutten we de zogenoemde Small Business Innovation Research (SBIR) regeling. Daarmee stimuleren we bedrijven om cross-sectoraal innovatieve oplossingen te bedenken samen met andere ondernemers. De resultaten van deze SBIR-uitvraag zullen ook weer open gedeeld worden.

Een SBIR (Small Business Innovation Research) is een inkoop-/financieringsmethode waarmee overheden innovatie kunnen stimuleren door betaald haalbaarheidsonderzoek te laten doen en prototypes te laten maken, naar complexe vragen waarbij nog geen marktoplossing voorhanden zijn. De overheid kan deze innovaties eventueel inkopen en de uitkomsten van de verschillende fasen in zo’n traject kunnen openbaar gemaakt worden.

In dit geval zullen we op basis van de afspraken en uitgangspunten uit de leeromgeving de SBIR-uitvraag opstellen.

Voor wie is de leeromgeving?

 • Bedrijven die circulaire viaducten aan willen bieden.
 • Opdrachtgevers zoals provincies en gemeenten die circulaire viaducten in willen kopen.
 • Kennis- en opleidingsinstellingen, architecten en anderen die een bijdragen willen leveren.  

Wat levert deelname op? 

 • Deelnemende opdrachtgevers weten welke vragen leven bij bedrijven en hoe je viaducten circulair inkoopt.
 • Deelnemende bedrijven weten welke vragen leven bij opdrachtgevers en hoe ze een circulair viaduct aan kunnen bieden.
 • Voor kennisinstituten biedt de leeromgeving een platform om kennis over de circulaire economie te delen en te ontwikkelen om zo de toepassing in de praktijk te versnellen.
 • Samen werken we aan afspraken en gezamenlijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van marktrijpe prototypes van circulaire viaducten, ten behoeve van het uitvragen en aanbieden ervan.
 • Samen komen tot gezamenlijke uitgangspunten voor de doorontwikkeling van circulaire viaducten. Deze zijn de basis voor de SBIR-uitvraag die Rijkswaterstaat in 2019 zal publiceren.

Aanmelden

Graag delen wij onze exclusieve kennis en ervaringen van het eerste circulaire viaduct met jou. Breng ook jóuw kennis, ervaring en concept in binnen de Leeromgeving en speel een rol in de doorontwikkeling van circulaire viaducten! We werken samen om te komen tot afspraken over het uitvragen en aanbieden van circulaire viaducten. Op 12 maart vindt de startbijeenkomst van de leeromgeving plaats op De Bouwcampus in Delft.

Wil jij deelnemen en een bijdrage leveren aan de leeromgeving rond het circulaire viaduct?

Meld je aan voor de leeromgeving door een e-mail te sturen naar leeromgeving@debouwcampus.nl onder vermelding van ‘Open Leeromgeving CiVi’, je naam, organisatie en contactgegevens. 


Deel deze pagina