Flexibel vergunnen en (tijdelijk) gebruik

Co-creatie Lab
Flexibel vergunnen en (tijdelijk) gebruik

Regelmatig ontstaat de wens om terreinen en gebouwen tijdelijk een functie te geven, soms buiten de geldende bestemming. Vooralsnog is de omgevingsvergunning voor bouwen weinig flexibel en schiet zeker tekort bij een invulling die moet kunnen veranderen. Gebleken is dat tijdelijk anders bestemmen op zich zelf wel mogelijk is, maar dat discussie ontstaat over procedures en regelgeving.


Deel deze pagina

Aanleiding

Primaire zaken als sociale en fysieke veiligheid en duurzaamheid moeten worden gewaarborgd. Ook zal er zorgvuldig om moeten worden gegaan met de belangen van bewoners en bedrijven opdat draagvlak wordt gerealiseerd. De gemeente Delft heeft twee concrete casussen en wil in een omgeving waar meerdere partijen van overheid, bedrijfsleven en kenniswereld met elkaar samenwerken, i.c. De Bouwcampus, mogelijke oplossingsrichtingen verkennen. 

Doel

Het maken van een aanzet voor een aanpak die helpt om flexibele en tijdelijke functies mogelijk te maken met terreinen en gebouwen. De aanpak richt zich op het ontwikkelproces en op het regelgevingskader. Hoe kunnen ideeën en initiatieven worden gerealiseerd en wat betekent dat voor het omgaan met regelgeving en vergunningverlening? Hoe kun je als gemeente omgaan met de veranderende behoeftes en mogelijkheden in de maatschappij.

Het doel is ook kennisuitwisseling te bevorderen.

INITIATIEFNEMER

De gemeente Delft is initiatiefnemer vanuit haar behoefte om twee ontwikkelingen te stimuleren, te weten de totstandkoming van een experimentele ‘green village’ en het tijdelijk gaan benutten van het leegstaande Armamentarium. Zie ook Een vergunning van elastiek.

Meedoen

Ben je geïnteresseerd in dit vraagstuk, neem dan contact met ons op via info@debouwcampus.nl

VOLGENDE BIJEENKOMST

Hou de kalender in de gaten voor meer informatie. 

Specificaties

Werkvelden: Gemeenten: ruimtelijke ordening, vergunningverlening
Thema’s: woningbouw, utiliteitsbouw, herbestemmen, tijdelijke functies

Nieuws

Een vergunning van elastiek

Een vergunning van elastiek

Dat is wat Laurens Engelbrecht en Erwin de Vilder van de gemeente Delft graag willen.

Zie ook